2006

Going Nordic - a NordForsk user survey

Going Nordic - a NordForsk user survey

Survey among 468 current and former participants in NordForsk-supported activities. By Aadne Aasland for NordForsk (2006). Available for download only.

Read More…

Nordic strength - perspectives on research collaboration

Nordic strength - perspectives on research collaboration

Rapporten är framtagen av NordForsk för att belysa nordiskt samarbete inom forskningens område från många olika perspektiv. Vi har inbjudit olika typer av aktörer att beskriva sina erfarenheter och åsikter på ett personligt sätt; många röster och många olika språk har fått utrymme i denna bok.

Read More…

Other Nordic publications

You can find publications from many of the organisations within the Nordic cooperation at the e-library NordPub