NordForsk magasin 2013

I de mange prosjektene som NordForsk støtter, arbeider nordiske forskere på tvers av landegrenser for å finne løsninger på felles problemer. I årets nye NordForsk magasin kan du bli kjent med flere av menneskene bak forskningen, og lære mer om hvordan de jobber.
Related content
NordForsk Magazine
Other Nordic publications

You can find publications from many of the organisations within the Nordic cooperation at the e-library NordPub