Nordic Centre of Excellence

Nordic Centre of Excellence (NCoE) er NordForsk sin viktigste finansieringsform som har som målsetning å tilrettelegge for et godt samarbeide mellom de fremste forskerne, forskergruppene eller institusjonene i Norden.

Formålet er å fremme nordisk samarbeid mellom fremstående forskere og forskningsmiljøer. Forskningen skal bidrar til merverdi innen prioriterte områder i de nordiske landene. Tanken er at den beste forskningen som Norden kan tilby skal synliggjøres, og gi økt inflytelse i Europa og i den øvrige internasjonale forskerverden.

Et Nordic Centre of Excellence kan være distribuert over flere forskningsinstitusjoner. De etableres innen forskningsområder som er høyt prioritert i de nordiske landene. Senteret har felles forskningsplan, samordnet forskerutdanning og samarbeider om forskningsinfrastrukturer. Gjennom å videreutvikle den nordiske forskningsinfrastrukturen og styrke samarbeidet over landegrensene, bidrar dette til å øke kvaliteten på forskningen og dermed økt betydning på den internasjonale forskningsarenaen. Innen et Nordic Centre of Excellence legges også grunnlaget  for at unge forskere kan etablere seg i fremragende forskermiljøer.

NordForsk prioriterer forskning som kan gi verdifulle fremskritt innen de aktuelle forskningsfeltene. Nordic Centre of Excellence dannes som regel gjennom at minst tre land går sammen innen et tema eller område.

Les mer om Nordic Centres of Excellence och hvordan de velges ut (PDF)

Prosjekter

Nordic Centre of Excellence: Quality in Nordic Teaching (QUINT)
An Integrating Nexus of Land and Water Management for a Sustainable Nordic Bioeconomy (BIOWATER)
Towards Versatility of Aquatic Production Platforms: Unlocking the Value of Nordic Bioresources (NordAqua)
Beyond the Gender Paradox: Women's careers in technology-driven research and innovation in and outside of academe
Nordic Centre for Sustainable and Resilient Aquatic Production (SUREAQUA)
Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation (NORDICORE)
Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS)
Nordic Centre of Excellence for Security Technologies and Societal Values (NordSTEVA)
Ensemble-based Methods for Environmental Monitoring and Prediction (EmblA)
Tools for Investigating Climate Change at High Northern Latitudes (eSTICC)
Nordic Information for Action eScience Centre (NIASC)
Nordic Centre of Excellence: Retfærdighed igennem uddannelse i Norden (JustEd)
NCoE MitoHealth: Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases
NCoE HELGA: Nordic Health – Wholegrain Food
NCoE SYSDIET: Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies
NCoE Reassess: Reassessing the Nordic Welfare Model
NCoE NordWel: The Nordic Welfare State - historical foundations and future challenges
Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies (ARCPATH)
Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC)
Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern Societies (CLINF)
Reindeer husbandry in a Globalizing North - resilience, adaptations and pathways for actions (NCoE ReiGN)