Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

25.01.2019
Forskare som bidrar till hållbara samhällen inbjuds nu att delta i ett nytt nordiskt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas i mars 2019.

Urbanisering är en global megatrend. Vid 2050 förväntas två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer. Medan städer som bäst utgör plattformar för nya idéer, vetenskap och både ekonomisk och social utveckling, utgör en hög befolkningsdensitet samtidigt utmaningar för hälsa och välmående, säkerhet och miljö enligt FNs 11:e mål i hållbar utveckling: Sustainable cities and communities. Ny kunskap om hur man gör städer hållbara behövs.

Som svar på detta behov har NordForsk etablerat forskningsprogrammet Hållbar stadsutveckling och smarta städer. Temat för programmet är ett hållbart samhälle och smart användning av modern teknologi.

– En stor del av befolkningen i Norden bor redan i städer. För att utveckla våra demokratier så att alla invånare känner sig delaktiga och aktivt kan ta del, så behöver vi ny kunskap om hållbar utveckling och stadsplanering, men också kring hur man kan integrera de sociala, miljömässiga och ekonomiska delarna i hållbar utveckling, säger programkommitténs ordförande Ethel Forsberg, Generaldirektör för Forte: forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i Sverige.

Den växande Öresunds-regionen och andra gränsområden visar att samhällen och regioner inom de nordiska länderna expanderar utöver de nationella gränserna.

– Programmet kommer att generera ny kunskap för beslutsfattande inom hela den nordiska regionen, men det kommer också att bidra till och passa bra ihop med andra existerande initiativ, både på nationell och europeisk nivå, avslutar Forsberg.

Programmets innehåll och målsättningar kommer att beskrivas i större detalj i den kommande utlysningen, som förväntas öppnas i mars 2019.

Läs mer om programmet.

Kontaktinformation:

Kyösti Lempa, Seniorrådgivare
kyosti.lempa@nordforsk.org
+47 948 86 536

Anna Herou, Seniorrådgivare
anna.herou@nordforsk.org
+47 480 63 139

Text: Iiris Tarvonen

Foto: Shane Rounce / Unsplash

Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar i informationen. Ytterligare information om prioriterade tematiska områden, utlysningar och andra praktiska saker följer så snart som möjligt.

Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536
Anna Herou - Seniorrådgiver
Kontaktperson Anna Herou
Seniorrådgiver
Work +47 480 63 139
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her