”Flying start” for nordisk kryosfæreforskning

01.03.2011
Kryosfæren – det vil si alt frosset vann på overflaten av jorda – er en usikker faktor i de globale klimamodellene. Derfor blir modellene mer usikre enn de kunne vært med bedre forskning, men det vil NordForsk og tre nye forskningssentre ha en slutt på.
 ”Flying start” for nordisk kryosfæreforskning
– De arktiske områdene og kryosfæren er beskrevet på en statisk og ganske dårlig måte i de klimamodellene som har ligget til grunn for arbeidet i FNs klimapanel IPCC, forteller Magnus Friberg i det svenske Vetenskapsrådet. Han leder programkomiteen for Toppforskningsinitiativets delprogram Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. - Den felles målsetningen for disse tre Nordic Centres of Excellence er derfor å utvikle en ny og dynamisk klimamodell for Arktis.

Programkomiteen utpekte i juni 2010 tre nye Nordic Centres of Excellence (NCoE), NCoE SVALI, NCoE CRAICC og NCoE DEFROST. Til sammen får sentrene ca 100 MNOK til kryosfæreforskning de neste fem årene. – Det har vært vanskelig å koble Arktis inn i de globale klimamodellene, og derfor har forskerne enkelt sagt vært henvist til å lage separate modeller som deretter ble tastet inn som en verdi i de store modellene. Men da mister man jo dynamikken mellom Arktis og ”resten av verden”, tilføyer Friberg. Den nye arktiske modellen skal kunne inkorporeres i de globale klimamodellene, som dermed vil gi bedre svar på hvordan det globale klimaet vil utvikle seg i fremtiden.

Kryosfære-programmet hadde kickoff-møte i Helsingfors i månedsskiftet januar-februar 2011, og der ble det klart at den nordiske kryosfæreforskningen har fått en ”flying start”. – Hvert enkelt senter involverer samarbeidspartnere fra flere land og forskningsinstitusjoner, men nå har de tre sentrene også etablert et ganske unikt samarbeid seg imellom. Det er jo veldig kostbart å reise til for eksempel Grønland, Svalbard eller Nord-Sibir for å samle inn data, og derfor er forskerne blitt enige om å dele måledata om en rekke forhold som for eksempel som istykkelse og strålingsforhold. De vil også samarbeide om utdanning av doktorgradskandidater og unge forskere, og de har en ambisjon om å etablere et felles vitenskapelig online-tidsskrift for den nordiske kryosfæreforskningen. Programkomiteen hadde et håp om at de tre NCoE-sentrene ville dele data, men nå har forskerne selv tatt opp samarbeidstanken og utviklet den langt videre, sier en fornøyd Friberg.

De tre sentrene skal studere viktige områder for å forstå vekselvirkningene mellom det globale klimaet og kryosfæren. I tillegg til sentrenes brede nettverk av samarbeidspartnere og deltagere frafra alle de nordiske landene, har de også samarbeidspartnere USA, Canada og Russland. Totalt involverer dette NCoE-programmet om lag 340 forskere.

Les mer om NCoE-ene her

Les mer om delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren her

Tekst av Bjarne Røsjø, BR Media.
Foto av Lisa H. Ekli: De tre NCoE-ene har allerede etablert et ganske unikt samarbeid seg imellom. F.v.: Torben R. Christensen, Magnus Friberg, Michael Andersson, Jon Ove Hagen, Caroline Leck og Andreas Stohl. (Bildet er tatt ved en annen anledning)


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her