Luckor i den nordiska kunskapen om Arktis

Luckor i den nordiska kunskapen om Arktis

21.06.2018
Fler än 60 nordiska och internationella forskare samlade sina krafter under en workshop om Arktis 30–31 maj 2018. Målet med workshopen var att identifiera viktiga forskningsområden, kunskapsluckor och utmaningar inom forskningsfältet. Workshopen arrangerades i samarbete med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018, Polarforskningsinstitutet och NordForsk.

De nordiska länderna hör till ledarna inom arktisk forskning. Under de två dagarna diskuterade och identifierade forskarna kunskapsbrister som de nordiska länderna, genom internationellt samarbete, kan utveckla för att skapa världsledande arktisk forskning.  

Workshopen inleddes med öppningstal av direktörerna för Polarforskningssekretariatet och NordForsk, Katarina Gårdfeldt och Arne Flåøyen. I tillägg höll också den svenska ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark, och representanten för klimatförändring och nordiska samt arktiska relationer för Quebecs regering, Jean Lemire, var sin keynote presentation.   

Workshopen arrangerades på Hanaholmen– ett kulturcentrum för Sverige och Finland beläget utanför Helsingfors centrum. Resultatet av workshopen förväntas bli en rapport som innehåller policydokument och tre stycken forskningsteman. Målet är att bidra till hållbar utveckling för Arktis befolkning i linje med FN:s globala mål och att ge en bättre uppfattning om de globala konsekvenserna av de förändringar som kontinuerligt sker på Arktis.  

Rauna Kuokkanen ny ordförande för NordForsks forskningsprogram om Arktis

En av deltagarna i workshopen var professor Rauna Kaukkonen, på Lapplands universitet, som är ny ordförande för NordForks forskningsprogram om Arktis. Professor Kuokkanen var väldigt nöjd med workshopen och uttryckte hopp för vad resultaten kan leda till. 

Rauna Kuokkanen”Personligen var det en suverän möjlighet att öka min kännedom om forskningen kring den del av Arktis som ligger i Norden. Det var också ett lämpligt tillfälle för samhällsvetare och naturvetare att föra en detaljerad diskussion om det nuvarande läget och om framtida behov för arktisk forskning. Jag hoppas att det här arbetet leder till ett närmare och starkare tvärvetenskapligt forskningssamarbete där den multidimensionella expertisen värdesätts, också utanför den akademiska världen. Det här var något som lyftes fram under workshopen”, säger hon.   

Professor Kuokkanen passade även på att kommentera hennes första intryck av de fyra Nordic Centres of Excellence som finansieras av NordForsks arktiska forskningsprogram.  

”Alla fyra center är ambitiösa och har redan uppnått en hel del på en ganska kort tid. Jag ser väldigt mycket fram emot att få se preliminära resultat och nya riktningar i form av samarbete, också mellan centren. Programmet i sig själv är en utmärkt och unik möjlighet för nordiskt samarbete inom arktisk forskning. Det är också fint att se att området har strävat till att föra samman forskning inom samhällsvetenskap och naturvetenskap på ett jämlikt sätt, det här fältet har traditionellt dominerats av naturvetenskap”, säger professor Kuokkanen och fortsätter med att dela sina tankar om programmets framtid:   

”Med tanke på den ökande betydelsen av forskning kring Arktis hoppas jag att forskningssamarbetet inom NordForsks arktiska forskningsprogram kommer att fortsätta utöver de fyra spetscentren och utvidga sig genom att förstärka samarbetet i hela den arktiska regionen. Jag tror att NordForsk och forskningsprogrammet om Arktis kan spela en viktig och ledande roll i att skapa utmärkta nätverk för forskningsråd och andra finansierande organisationer genom att aktivt involvera Kanada, USA och Ryssland. Detta kräver tid, vilket i sin tur betyder att man inom programmet behöver föra en grundlig diskussion om programmets långsiktiga visioner och planer”, avslutar hon.  

Om Rauna Kuokkanen

Rauna Kuokkanen är professor i arktisk urbefolkningspolitik vid Lapplands universitet och docent vid avdelningen för programmet statsvetenskap och urbefolkningsstudier vid University of Toronto. Hennes huvudsakliga forskningsområden är komparativa politiska studier om urbefolkning, speciellt feministisk teori, kvinnors rättigheter och förvaltning av urbefolkning i Arktis.  

Hon var den första ordföranden för den samiska ungdomsorganisationen Suomen Saamelaisnuoret i Finland och har fungerat som vice ordförande för samerådet. Hon har också arbetat och talat för skyddandet av heliga samiska platser, speciellt Suttesája som är en helig samisk källa i norra Finland. 

Professor Kuokkanens kommande bok Restructuring Relations: Indigenous Self-Determination, Governance and Gender som kommer att publiceras av Oxford University Press 2018 är en urbefolkningsfeministisk utredning av teori och praxis av självbestämmande, förvaltning och könsstrukturer i urbefolkningspolitiska institutioner.  

Läs mer om NordForsks forskningsprogram om Arktis 

Text och foto: Tor Martin Nilsen 

Översättning till svenska: Iiris Tarvonen 

Foto av Rauna Kuokkanen: Anna Muotka 

 

 

Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536
Kaisa Vaahtera - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kaisa Vaahtera
Seniorrådgiver
Work +47 911 48 694
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her