Nordisk bioetikkonferanse i København

14.05.2019
Nordisk komité for bioetikk arrangerte nylig konferansen «Bioethics of clinical innovation and unproven methods» i samarbeid med Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked ved Københavns Universitet. Konferansen tok for seg etiske problemstillinger knyttet til kliniske innovasjoner og eksperimentell behandling i dagens helsevesen.
Nordisk bioetikkonferanse i København

Blant konferansens keynotespeakers var professor Jonathan Kimmelman, direktør Biomedical Ethics Unit ved McGill University, professor Mette Hartlev fra Købehavns Universitet, dr. Jonathan Ives fra University of Bristol, Anne Sofie Boldsen Salicath som talte fra et pasientperspektiv, og komiteens egen Ingemar Engstrøm, professor ved Örebro universitet.

Les mer og se hele eller deler av konferansen på komiteens egen YouTube-kanal

Om Nordisk komité for bioetikk

Ble grunnlagt i 1989 for å fremme nordisk samarbeid og informasjonsutveksling innenfor bioetikk mellom forskere, parlamentarikere, opinionsdannere og offentlig ansatte. De siste årene har komitéen både arrangert konferanser og utgitt rapporter om tema som spenner fra etiske perspektiv på seksuell identitet og kjønn, reproduksjonsteknologi og surrogati, til etiske problemstillinger rundt dyrevelferd. Nordisk komité for bioetikk har siden 2014 vært en del av NordForsks virksomhet.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto av Jonathan Kimmelman: Tor Martin Nilsen

 

Anna Herou - Seniorrådgiver
Kontaktperson Anna Herou
Seniorrådgiver
Work +47 480 63 139
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her