Ny utlysning for nordisk-russisk forskningssamarbeid

Moskva. Foto: Mariano Mantel/Flickr (Creative Commons License)

Ny utlysning for nordisk-russisk forskningssamarbeid

07.03.2016
En ny utlysning for felles nordisk-russiske forskningsaktiviteter åpner i dag. Utlysningen er åpen for eksisterende Nordic Centres of Excellence og forskningsprosjekter som får støtte fra NordForsk. Søknadsfrist er 3. mai 2016.

Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning, finansiert av Nordisk ministerråd og Ministry of Education and Science of the Russian Federation, har som mål å styrke det nordisk-russiske samarbeidet innenfor utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig langsiktig samarbeid.

Gjennom denne utlysningen er målet å stimulere til nordisk-russisk samarbeid i Nordic Centres of Excellence og forskningsprosjekter som allerede finansieres av NordForsk. Det kan maksimalt søkes om 3 millioner NOK i støtte.

Les hele utlysningsteksten her!

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her