ESOF 2018: NordForsk sætter fokus på ligestilling i akademia

Foto: Jakob Chortsen

ESOF 2018: NordForsk sætter fokus på ligestilling i akademia

15.07.2018
Mere end 4000 forskere, undervisere, erhvervsfolk, politikere og journalister fra hele verden deltager i øjeblikket i ’EuroScience Open Forum’ (ESOF), der afholdes hvert andet år. Konferencen finder i år sted i Toulouse, Frankrig, og NordForsk har netop afholdt en 75 minutter lang session med blandt andet en paneldebat om kønsbalance og kvinders underrepræsentation i akademia.

Ligestilling er essentiel for udviklingen af demokratiske samfund. Kundskabsøkonomiens fremtid i Europa og resten af verden afhænger af vores evne til at tiltrække de bedst kvalificerede mænd og kvinder. Dette til trods er der fortsat lang vej igen, før kvinder og mænd har de samme muligheder indenfor akademia. Underrepræsentationen af kvinder i akademia, og da særligt i lederpositioner, er fortsat en af de vigtigste problemstillinger indenfor forskning og højere uddannelse.

NordForsk inviterede derfor til en diskussion om udfordringer og mulige løsninger på området. Efter indledning af seniorrådgiver Lotta Strandberg og direktør Arne Flåøyen, begge fra NordForsk, fortalte Jesper Simonsen, formand for programkomitéen for det nordiske forskningsprogram ’Gender in the Nordic Research and Innovation Area’ samt divisionsdirektør i Norges Forskningsråd, om ambitionerne og forventninger til programmet.

Herefter præsenterede de to NordForsk-finansierede Nordic Centres of Excellence, som forsker i kønsbalance og kvinders underrepræsentation i akademia, deres forskning. Professor Gabriele Griffin og Liza Reisel forklarede desuden, hvordan de ønsker at møde udfordringerne knyttet til at løse paradokset på området

Første del af sessionen blev afsluttet af Marcela Linkova, der var inviteret i sin egenskab af at være formand for ERAC-arbejdsgruppen ”Gender in Research and Innovation”.

- Der er et enormt behov for forskning i ligestilling indenfor forskning og innovation. Det, vi især har brug for, er komparative studier for at få en bedre forståelse indenfor dette felt. Her gør Norden det allerede godt, og vi har brug for mere forskning af denne karakter i resten af Europa, sagde Marcela Linkova blandt andet fra talerstolen.

Da første del var slut, blev der inviteret til paneldebat, hvor hvert panelmedlem fik 3 minutter til at besvare spørgsmålet: ”Hvordan bør det nordiske samarbejde om ligestilling inden for forskning og innovationssektoren udvikle sig i fremtiden for at opnå den største effekt?” Dette vakte et stort engagement blandt de fremmødte, som stillede mange spørgsmål til paneldeltagerne om, hvordan man tackler fremtidens udfordringer på området.

 


 

Fakta om EuroScience Open Forum (ESOF)
Oprettet af EuroScience i 2004 samler dette europæiske forum hver andet år mere end 4 000 forskere, undervisere, aktører fra erhvervslivet, politiske beslutningstagere og journalister fra hele verden for at diskutere gennembrud i videnskaben.

Se konferencens hjemmeside

 

Tekst og foto: Jakob Chortsen

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her