EuroScience Open Forum 2010: "Toppforskningsinitiativet – et foregangseksempel"

05.07.2010
Toppforskningsinitiativet (TFI) er ikke bare et showcase, men et wincase for internasjonalt samarbeid, sa Jerzy Langer fra Polish Academy of Science.
 EuroScience Open Forum 2010: "Toppforskningsinitiativet – et foregangseksempel"
Det var under den nordiske sesjonen som presenterte Toppforskningsinitiativet på EuroScience Open Forum (ESOF) i Torino 5. juli at Langer ga sin kommentar om det nordiske initiativet. Han konkluderte med at TFI representerer en modell for samarbeid som er mer handlingsorientert enn det andre internasjonale samarbeid har en tendens til å være.


Et nordisk flaggskip
Rolf Annerberg, leder i Toppforskningsinitiativets programstyre og generaldirektør i Formas, ledet den nordiske sesjonen i Torino. Han understreket initiativets høye politiske prioritet: - Bare de beste forsknings- og innovasjonsprosjekter vil bli finansiert.

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Halldór Ásgrímsson, pekte på den nordiske tilnærmingen til å møte vår tids store utfordringer innenfor klimaspørsmål, energi og miljø.

Selv om dette er et initiativ på et høyt politisk nivå, er responsen fra forskningsinstitusjoner og næringsliv som er involvert svært viktig for å lykkes. - TFI kan være en god modell for forskning som bidrag til å imøtekomme store utfordringer, sier Gunnel Gustafsson, direktør i NordForsk.

Tillit - grunnlaget for den nordiske suksessen
- De nordiske landene har en felles historie som er basert på tillit og felles verdier. Det samarbeidet vi har er og vil fortsatt være uhyre viktig, uttalte Riita Mustonen, visepresident for Finlands Akademi. - Denne tilliten er et grunnlag for nordisk samarbeid, men den kan også være til hjelp for Europa, og også globalt.

Vitenskap til næringsliv
- Energi og utslipp vil gi langvarige forretningsmuligheter i eksisterende og nye markeder. På grunn av denne utviklingen, har koblingen mellom næringsliv og vitenskap avtatt, uttalte Marit Larsen, administrerende direktør i Tel-Tek og leder av programkomiteen for Toppforskningsinitiativets delprogram CO2 - fangst og lagring.


Sesjonen ble avsluttet med en mottakelse på Toppforskningsinitiativets stand i messeområdet, hvor mer enn hundre mennesker samlet seg for å fortsette dialogen.

Bildetekst: Halldór Ásgrímsson, Gunnel Gustafsson og Riitta MustonenFoto: Lisa H. Ekli
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her