Fokus på køn i fysik

Mette Marie-Louise Grage fra Dansk Fysisk Selskab præsenterer tal over kvinder i fysik i Danmark.

Fokus på køn i fysik

23.02.2017
Hvordan kan man ændre kønsbalancen blandt naturvidenskabsforskere? Det spørgsmål forsøger det europæiske GENERA-projekt at give svar på ved at afholde en række Gender in Physics Days. NordForsk var medarrangør af den fjerde Gender in Physics Day, som blev afholdt i CERN, Genève, 27. januar.

Andelen af kvindelige professorer i Europa er ikke høj. Gennemsnittet er omkring de 20 procent, men inden for de såkaldte STEM-områder – naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik – er procentdelen endnu lavere. Den skævhed forsøger GENERA-projektet at ændre. 

Gender Equality Network in the European Research Area (GENERA) er et projekt under Horizon 2020, EU’s aktuelle rammeprogram for forskning, hvis formål er at overvåge og forbedre europæiske forskningsinstitutioner og -organisationers ligestillingspolitik, særligt inden for fysik. NordForsk deltager i netværket som observatør. 

Et af GENERA’s initiativer er at afholde en række Gender in Physics Days, hvis formål er at præsentere og vurdere forskellige typer af tiltag for at fremme kønsligestilling. Sammen med CERN og ESO, European Southern Observatory, var NordForsk medarrangør af den fjerde Gender in Physics Day, som fandt sted hos CERN i Genève. 

Status i de nordiske lande 

programmet var en nordisk session, hvor repræsentanter for Dansk Fysisk Selskab, Svenska Fysikersamfundet og Norsk Fysisk Selskap præsenterede tal for kvinder i fysik i de skandinaviske lande og eksempler på forskellige kønsligestillingstiltag i de tre lande. Selvom vi generelt bryster os af at have en høj grad af ligestilling inden for de nordiske lande, halter det stadig med ligestillingen inden for forskningsverdenen – og dette gør sig også gældende inden for fysik. 

Desuden præsenterede seniorrådgiver Lotta Strandberg NordForsks kønsforskningsprogram, Gender in the Nordic Research and Innovation Area. Programmets to nyligt uddelte Nordic Centres of Excellence skal netop forske i, hvordan man kan bedre kønsbalancen inden for forskningsverdenen. 

Professor Paula Eerola, leder af Helsinki Institute of Physics, gav med afsæt i sin stilling en række personlige refleksioner over, hvordan man kommer problemet med kvindeunderskuddet blandt fysikforskere til livs. Hendes forslag til forbedring af kvindeandelen lød, at man både må satse på at give støtte på individniveau (fx mentorordninger), støtte særlige kvindenetværk og -programmer, benytte sig af positiv diskrimination, hvis det er muligt – og omfavne diversitet, både i rekruttering og på ledelsesniveau. 

Nudging frem for kvoter 

Men hvad gør de store europæiske forskningsorganisationer for at forbedre kønsbalancen blandt forskerne? Repræsentanter for fire mellemstatslige forskningsorganisationer – CERN, European Southern Observatory (ESO), Den europæiske rumorganisation (ESA) og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) – fortalte, hvordan ingen af dem arbejder med kønskvoter. I stedet er organisationerne opmærksomme på deres rekrutteringsprocesser, hvor de arbejder bevidst for at få kvindelige ansøgere, blandt andet ved at opfordre kvinder til at søge.

Læs mere om Gender in Physics Days på GENERAS hjemmeside.

Tekst og foto: Anne Munk Christiansen

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her