Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet? NORDERA-konferanse 25. november

08.09.2010
Kan Norden bli en modell for regionalt samarbeid? Kan nordiske erfaringer bidra til realiseringen av ERA? Dette er spørsmål som tas opp til debatt på konferansen “A New Deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?“ i Brussel 25.november.
 Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet? NORDERA-konferanse 25. november
Nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid har lange tradisjoner og en felles identitet, politisk vilje og gjensidig tillit som grunnlag. Med relativt små budsjetter har nordisk samarbeid på dette området resultert i flere samfinansierte programmer basert på ”common pot”- prinsippet.

Nordiske land samarbeider tett om forskning, publiseringsraten er høy, og alle de nordiske landene scorer over verdensgjennomsnittet på siteringsindekser. Så hva kan vi lære av de nordiske erfaringene?

NORDERA-prosjektet har jobbet med disse spørsmålene siden mai 2009. Med dette seminaret avsluttes prosjektet, og resultatene av forskningen blir presentert.

Plenumsesjoner, workshops og paneldebatter vil sikre en grundig debatt om temaene, og en endelig rapport med konklusjoner og anbefalinger skal publiseres i desember.

Deltakelse på seminaret er gratis!

Tid og sted: 25. november 09:00-16:30, The Hotel Metropole, Brüssel

Les konferanseprogrammet her

Vil du melde deg på konferansen? Se www.nordera.org

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her