Klima viktigst for det finske formannskapet i Nordisk ministerråd

01.02.2011
Klima er førsteprioritet for Finlands formannskap i Nordisk ministerråd i 2011. Dette fokuserte Finlands statsminister Mari Kiviniemi på da hun i går presenterte det finske formannskapet under den nordiske konferansen om bærekraftig utvikling i Östersjøregionen ”Lösningar nära, tillsammans” i Åbo, Finland.
 Klima viktigst for det finske formannskapet i Nordisk ministerråd
- Vi skall som det nordiska ordförandeskapet försöka leva upp till kravet av nordisk nytta, synergier och kompletterande styrka. Ett område där nordiskt mervärde ter sig mer eller mindre självklart är hanteringen av klimatförändringen, huvudtemat för vårt ordförandeskap, eller ur lite bredare synvinkel, strävan efter hållbar utveckling, sa Kiviniemi i sin tale.

- Norden har toppkompetens inom energisnåla och klimatvänliga lösningar samt den politiska viljan att driva frågan framåt på alla nivåer, från lokala lösningar till internationella fora. Genom att agera tillsammans skapar vi kritisk massa för att vara vägvisare, även internationellt; den som har kunnande värderas och den som värderas lyssnar man på, men rösten blir alltid tydligare om vi pratar i samma stämma. Därtill är det självklart att vårt näringsliv skall kunna rida på den nya gröna vågen. Vi pratar om hållbara arbetsplatser, miljövänliga lösningar och välfärdskapande ekonomi, till vår allas fördel.

- Det konkreta klimatarbetet förs framåt även i form av de så kallade ”globaliseringsinitiativen” som startades under det förra finska ordförandeskapet 2007. Våra globaliseringsinitiativ - totalt cirka 20 stycken - fokuserar starkt på satsningar inom klimat-, miljö- och energikunnande, forskning och utveckling och innovationsfrämjande samt förutsättningarna för grön näringsverksamhet. Som ett exempel kan nämnas det nordiska toppforskningsinitiativet, genom tidernas största gemensamma nordiska forskningsinsats som för tillsammans det ledande skiktet av den nordiska akademiska världen och industri- och näringslivspartners inom klimat och energiområdet.

Les hele talen her

Les mer om konferansen her

Les mer om det finske formannskapet i Nordisk ministerråd her


Foto fra den finske regjeringen, av Janne Suhonen.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her