NordForsk skal finansiere seks universitetskonsortier

NordForsk skal finansiere seks universitetskonsortier

20.12.2017
Under NordForsks nye finansieringsinstrument Nordic University Hubs har seks søknader fått innvilget støtte innenfor en ramme på totalt 180 millioner NOK.

NordForsks nye finansieringsinstrument for universitetssamarbeid i Norden ble møtt med stor interesse og ekspertvurderingene viste at mange av søknadene var av svært høy kvalitet. Blant de 63 søknadene som ble behandlet, fikk 21 søknader høyeste karakter (6 eller 7). Søknadene ble først evaluert av internasjonale ekspertpaneler som vurderte kvalitet og vitenskapelig relevans og deretter av en nordisk ekspertkomité som vurderte konsortienes nordiske merverdi og forankring i egne institusjoners prioriteringer.

På sitt møte i Stockholm den 13. desember 2017 besluttet NordForsks styre å følge den nordiske ekspertkomitéens anbefalinger og tildele midler til følgende universitetskonsortier:

Finansieringen fra NordForsk utgjør en tredel del av konsortienes finansiering, så konsortienes må selv stå for to tredeler. Dermed vil konsortienes samlede budsjetter totalt kunne utgjøre 540 millioner NOK over en seksårsperiode, der NordForsk bidrar med opptil 180 millioner NOK.

I første omgang bevilger NordForsk opptil 120 milloner NOK i støtte for tre år, før en evaluering av hvert konsortium vil avgjøre om NordForsk vil fortsette å støtte konsortiumet i ytterligere tre år, da med totalt opptil 60 millioner NOK.

 

Det tas forbehold om feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt skriftlig svar på sin søknad.

 

Tekst: Eivind Sætre
Foto: Johannes Jansson / norden.org

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her