NordForsk tildeler 47 millioner til nøytronforskning

NordForsk tildeler 47 millioner til nøytronforskning

29.11.2016
Seks forskningsprosjekter og en forskerskole mottar til sammen 47,3 millioner norske kroner fra NordForsks nøytronforskningsprogram.

Prosjektene og forskerskolen skal alle bidra til nøytronprogrammets overordnede mål om å bygge kvalitet og kapasitet innen nøytronforskning i Norden. Forskerskolen skal gjøre dette gjennom å utdanne nye forskere i bruk av nøytronspredningsteknikker, mens forskningsprosjektene skal beskjeftige seg med konkrete forskningsspørsmål hvor bruk av nøytronspredningsteknikker vil være en sentral undersøkelsesmetode.

De seks prosjektene som har fått tildelt midler er:

  • The structure of membrane proteins under solution conditions. Prosjektleder: Marie Skepö, Lunds universitet. 6,8 MNOK.
  • Functional Hydrides – FunHy. Prosjektleder: Torben Jensen, Aarhus Universitet. 7 MNOK

  • Water selectivity of aquaporins using neutron scattering. Prosjektleder: Karin Lindkvist, Lunds universitet. 7 MNOK

  • Antimicrobial Peptides seen by Neutrons. Prosjektleder: Reidar Lund, Universitetet i Oslo. 5,4 MNOK

  • Neutrons for Heat Storage. Prosjektleder: Didier Blanchard, Danmarks Tekniske Universitet. 6,1 MNOK

  • Magnetic Frustration under Pressure. Prosjektleder: Patrik Henelius, KTH. 7 MNOK

Forskerskolen Nordic Neutron School: Theory, Experiment, and E-learning, som skal ledes av Kim Lefmann fra Københavns Universitet, fikk tildelt rett i underkant av åtte millioner NOK.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her