Skal utvikle fremtidens farmasøytiske produkter

Skal utvikle fremtidens farmasøytiske produkter

22.05.2019
Store fremskritt innen mange fagområder gjør det i dag mulig å persontilpasse medisinsk behandling. Likevel mangler det i stor grad produkter som gjør dette mulig i praksis, spesielt ved behandling som pasienten selv foretar hjemme. Det ønsker Nordic POP å gjøre noe med. — Vårt mål er å utvikle fremtidens farmasøytiske produkter og teknologiske løsninger, hvor individuelt tilpasset medisinsk behandling er nøkkelord, sier professor Ingunn Tho fra Nordic POP og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

Nordic POP (Patient Oriented Products) ble tildelt 42 millioner norske kroner i NordForsks Nordic University Hubs-utlysning i 2017, og i tillegg bidrar universitetene selv med 84 millioner kroner. Konsortiet består av ti nordiske universitetsmiljøer som jobber innen farmasøytisk forskning og utvikling av legemidler. Fem universiteter i Estland, Polen og Nord-Tyskland er også tilknyttet Nordic POP. 

— Denne typen forskning krever mange og avanserte instrumenter, og ett miljø kan umulig klare alt alene. Derfor har de ulike miljøene utviklet ulik ekspertise og infrastruktur, og dette ønsker vi gjennom dette samarbeidet å utnytte på en enda bedre måte. Selv om vi er flere nasjoner så er Norden et relativt lite geografisk område med ganske korte avstander mellom universitetene i de forskjellige landene. Med støtten fra NordForsk kan forskerne enkelt og på lavt budsjett reise til en samarbeidspartner og lære, eller utføre deler av forskningen sin der, forteller Ingunn Tho.

Jobber interdisiplinært

Farmasøytisk vitenskap er bredspektret i seg selv og Nordic POP jobber interdisiplinært og kombinerer biologi, medisin, kjemi, fysikk og teknologi for å utvikle ny kunnskap og nye produkter.

— Vi har strukturert forskningen i seks tematiske arbeidspakker (produkt, teknologi, barrierer, analyse, høyoppløselige analyse (synkrotron) og modellering), men det er atskillige vekselvirkninger mellom arbeidspakkene og mange av forskerne og forskningsprosjektene favner flere områder, sier hun.

Tho mener at et hovedargument for å satse på akkurat dette feltet i Norden er at det allerede finnes sterke miljøer med stor ekspertise i flere av de nordiske landene. Nordic POP ønsker å bygge videre på denne plattformen og har store ambisjoner om at Norden vil være ledende på kompetanse innenfor pasientorienterte produkter i nær fremtid.

— Vi har ambisiøse mål på mange områder; både når det gjelder å erverve ny kunnskap og publisere i høyt rangerte vitenskapelig tidsskrifter, utvikle innovative produkter og teknologier som kan føre til entreprenørskap, men ikke minst vil vi utdanne unge forskere, gi de mulighet til å lære av de beste og bygge opp forskertalenter som er konkurransedyktige i ERC (Det europeiske forskningsråd)-sammenheng, forklarer Tho.

Stor nordisk merverdi

Hun trekker frem at Nordic POP gir stor nordisk merverdi gjennom å bringe sammen en unik tverrfaglig kompetanse og infrastruktur, og at delingen over landegrensene vil ha stor nytte for fagmiljøene i de nordiske landene.

— Farmasøytisk industri i de nordiske landene vil også vinne på en større utveksling av flinke kandidater til stillinger mellom landene, og det er også et mål at de akademiske miljøene interagerer mer med farmasøytisk industri i Norden. I tillegg vil miljøene bli bedre kjent og vi ønsker også større mobilitet for forskere som ikke fortsetter innen akademia etter endt PhD, sier Tho.

Kjernen i Nordic POP kjenner hverandre fra tidligere og flere samarbeid har eksistert på tvers av de nordiske landene, men Tho sier at dette stort sett har basert seg på enkeltpersoner, og at finansieringen fra NordForsk byr på nye muligheter.

— Støtten fra NordForsk setter oss utvilsomt i stand til å tenke større og sette nye ideer ut i livet. Det gir unge forskere en helt unik mulighet til å lære fra mange dyktige forskere og bygge et nettverk som går langt utover det som er på den enkelte institusjonen. Uten støtten fra NordForsk ville vi ikke være i stand til å tilby så mange spennende workshops og seminarer og støtte mobilitet for forskerne på samme måte. NordForsk-midlene er en skikkelig «boost» og den skal vi utnytte maksimalt, avslutter Ingunn Tho entusiastisk.

Om Nordic POP

Nordic POP er en del av Nordic University Hubs, NordForsks finansieringsinstrument for universitetssamarbeid i Norden. Nordic POP skal utvikle fremtidens farmasøytiske produkter og teknologiske løsninger. Nordic POP er en av flere NordForsk-aktiviteter som fremmer nordisk samarbeid innen persontilpasset medisin og deres første årlige nettverkskonferanse arrangeres i Oslo i januar 2019. Nordic POP består av Islands universitet, Chalmers tekniska högskola, Helsingfors universitet, UiT Norges arktiske universitet, Åbo Akademi, Universitetet i Oslo, Uppsala universitet, Syddansk Universitet, og Östra Finlands universitet. Budsjett: Sammen med universitetenes bidrag utgjør det totale budsjettet 126 millioner norske kroner.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto av Ingunn Tho: Aadne Christian Tho

 

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her