Nordisk ansökan om European Open Science Cloud får finansiering från Europeiska kommissionen

Nordisk ansökan om European Open Science Cloud får finansiering från Europeiska kommissionen

01.03.2019
En gemensam nordisk-baltisk ansökan har fått finansiering från Europeiska kommissionen för att stöda European Open Science Cloud (EOSC). På begäran av de fem nordiska e-infrastrukturleverantörerna så koordinerade Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) den nordisk-baltiska ansökningen på ett värde av 6 millioner euro. NeIC koordinerar EOSC-Nordic-projektet och ett arbetspaket om FAIR-data. Projektet strävar efter att etablera de nordiska och baltiska länderna som ledande i att omfatta EOSC-konceptet, -principerna och -synsättet.

Projektansökningen för EOSC-Nordic skickades in i november 2018 av NeIC på uppdrag av ett konsortium av 24 partner. Målet för projektet som nu fått finansiering av EU-kommissionen är att stödja och avancera etableringen av EOSC på nordisk nivå genom att koordinera med EOSC-relevanta initiativ i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Nederländerna och Tyskland.

Gudmund Høst, direktör för NeIC, är väldigt nöjd över den erhållna finansieringen:

- Den här finansieringen och det utmärkta betyg vår ansökan fick, är resultatet av många kollegors kunskap, entusiasm och hårda arbete. Jag är tacksam över den här möjligheten att bidra till EOSC och ser fram emot att implementera projektet

Ett starkt konsortium
EOSC-Nordic vill främja koordineringen av EOSC-relevanta initiativ inom de nordisk och baltiska länderna och utnyttja synergierna för att uppnå större harmonisering av linjeringar och bestämmelser gällande tjänster i dessa länder, i enlighet med EOSC-överenskomna standarder och praxis.

EOSC-Nordic samlar ett starkt konsortium som består av leverantörer inom e-infrastruktur, forskningsorganisationer och expertnätverk med nationella mandat om tillhandahållande av forskningstjänster och policy för öppen vetenskap. Medlemmarna i konsortiet har en bred erfarenhet av att delta i vetenskapssamfundet och att mobilisera stater, finansieringsorgan, internationella organ, globala initiativ och experter på hög nivå gällande strategiska aspekter av EOSC.

”Slutresultatet av ett fantastiskt teamarbete”
EOSC-Nordics koordinator Lene Krøl Andersen, NeICs verkställande chef och chef för DeiC eScience Center, håller med Gudmund Høst:

- EOSC-Nordic är slutresultatet av ett fantastiskt teamarbete, vilket är en absolut förutsättning för att kunna verkställa EOSC i hela Europa. EOSC-Nordic kommer att katalysera det nordiska och baltiska omfattandet av EOSC och säkerställa att vi även i fortsättningen kan erbjuda forskningsinfrastruktur i världsklass och en lättillgänglighet av essentiella infrastrukturtjänster för alla våra forskare.

Krøl Andersen understryker styrkan hos konsortiet som ligger bakom ansökningen och tillägger:

- Jag har starkt förtroende för den framgångsrika uppkomsten av EOSC-Nordic och att projektet blir verkligt – och den tilliten baserar jag på det kraftfulla konsortium av experter och hårt arbetande kollegor i en blandning av både forskare och leverantörer av forskningsinfrastruktur. Jag ser verkligen fram emot att ge liv åt EOSC-Nordic.

 

NORDISK KONFERENS OM OPEN SCIENCE
I maj 2019 ordnas den stora nordiska konferensen "NeIC 2019: Nordic Infrastrucutre for Open Science", som bland annat fokuserar på hur Open Science kan förstärkas genom samarbete tvärs över gränserna. Läs mer om konferensen.

FAKTA
NeIC (the Nordic e-Infrastructure Collaboration) faciliterar utvecklingen av avancerade IT-lösningar och -tjänster inom områden som är viktiga för nordiska forskare. NeIC arbetar för att påskynda utvecklingen och tillgången till kostnadseffektiva e-infrastrukturtjänster som är de bästa i sin klass och bortom vad enskilda nationer är kapabla till.
NordForsk är värdorganisation för NeIC sedan 2012.

Läs mer om NeIC här

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her