Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

02.03.2018
Det NordForsk-finansierte konsortiet, Nordic POP (Nordic Patient Oriented Products), har fått 42 millioner kroner til utviklingen av nye, persontilpassede medisiner. – Ambisjonen er at regionen vår skal bli ledende i Europa på dette området, sier professor Ingunn Tho ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til Titan.uio.no
Nordisk krafttak for utviklingen av persontilpasset medisin

Nordic POP ble tildelt midler gjennom NordForsks Nordic University Hubs-utlysning og består av ti farmasøytiske institutter fra de fem nordiske landene.  I tillegg er fem universiteter i Estland, Polen og Nord-Tyskland tilknyttet konsortiet.

– De farmasøytiske instituttene ved nordiske universiteter har allerede samarbeidet i mange år om ulike prosjekter, men mangelen på finansiering har ført til at samarbeidet har foregått på et lavterskelnivå. Nå får vi helt nye muligheter til å samarbeide om utviklingen av fremtidens medisiner, sier professor Ingunn Tho til Titan.uio.no, en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo.

De 42 millionene fra NordForsk skal først og fremst brukes på to viktige områder: Deling av infrastruktur, og økt forskermobilitet.

– Vi har et fagområde som gjør det nødvendig å bruke mye avansert og kostbart utstyr, og da er det uhensiktsmessig at ti universiteter i et tross alt ganske lite geografisk område skal ha nøyaktig det samme utstyret. Derfor skal vi isteden dele på både utstyr og ekspertise, forklarer Tho til Titan.uio.no.

I tillegg skal store deler av NordForsk-bevilgningen brukes til å dekke reise og opphold for stipendiater og fast ansatte forskere. – Det er først og fremst de unge forskerne som vil få glede av dette, fordi erfaringene viser at forskermobilitet er veldig gunstig for karrieren, tilføyer Tho til Titan.uio.no.

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org

Les hele artikkelen hos Titan.uio.no

Les artikkelen om finansieringen av Nordic University Hubs

Les mer om Nordic University Hubs

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her