Nordisk-Litauisk konferanse – forskningssamarbeid på like fot

24.02.2011
- Det finnes lange tradisjoner for forskningssamarbeid mellom de nordiske og baltiske landene, fortalte NordForsks seniorrådgiver Susanna Sepponen på konferansen om nordisk-litauisk samarbeid i Vilnius i går, 23. februar.
 Nordisk-Litauisk konferanse  – forskningssamarbeid på like fot
Konferansen “Lithuanian – Nordic Cooperation: Life-long Learning Experience” markerer det nordisk-baltiske samarbeidets 20-årsjubileum.

- De baltiske landenes medvirkning i nordiske forsknings- og utdanningsprosjekter bidrar til en internasjonalisering av Litauen, i tillegg til å oppmuntre til utviklingen av et felles forsknings- og utdanningsmiljø omkring Østersjøen, sa Litauens utdanningsminister Gintaras Steponavičius i sin tale.

Lange tradisjoner og nye retninger
- Baltiske forskere har alltid hatt mulighet til å delta i alle NordForsk-aktiviteter, forteller Susanna Sepponen. - I dag bygger det nordisk-baltiske forskningssamarbeidet på felles prioriteringer, samfinansiering og involvering på lik linje – også kalt ”equal footing”-prinsippet.

De nordisk-baltiske forskningsprogrammene ”Living Labs” og ”Citizens’ Services” er de første eksemplene på slike samfinansierte forskningsprogram som de nasjonale forskningsfinansiørene i de nordiske og baltiske landene har satt i gang sammen. Dette er resultater av NordForsks koordineringsaktivitet NORIA-nett. – Forskere er en veldig internasjonalt rettet gruppe, noe som gjør samarbeidet over landegrensene i Østersjøregionen desto lettere, forteller Sepponen i et videointervju.

Det nordiske Toppforskningsinitiativet (TFI) vakte også interesse på konferansen, også fra utdanningsminister Steponavičius. - En av de store målsettingene med Toppforskningsinitiativet er at det skal fungere som en internasjonal samarbeidsplattform, sier Sepponen. - Flere europeiske aktører har vist interesse for TFI, og det pågår en dialog med de store europeiske Joint Programming-initiativene innenfor feltet. Her finnes det rom for gode diskusjoner og muligheter.

Se hele videointervjuet her

Les også ”Litauisk utbildning skakar av sig den sovjetiska ideologin med hjälp av nordiskt samarbete”, norden.org


Tekst: Lisa H. Ekli
Video: Nordisk ministerråd
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her