Ny utlysning: Nordic University Hubs

Ny utlysning: Nordic University Hubs

02.11.2016
NordForsk utlyser opptil 180 MNOK til universitetssamarbeid i Norden. Utlysningen utgjør samtidig lanseringen av et nytt finansieringsinstrument, Nordic University Hubs.

Det nye instrumentet skal finansiere aktiviteter som fremmer samarbeid innenfor søkernes satsingsområder. Målet er å styrke fremragende forskning innenfor disse områdene og sørge for nordisk merverdi. Samarbeidet bør inkludere for eksempel mobilitet, gjesteforskere, workshops, seminarer, konferanser og høyere utdannelse.

Nordiske universiteter og høyskoler som driver forskning kan søke. Deltakelse fra minst tre nordiske land er obligatorisk.  

Hvert konsortium kan søke om opptil ti millioner norske kroner per år for perioden 2018-2020 og fem millioner per år for perioden 2021–2023. Det forutsettes at institusjonene selv bidrar med det dobbelte av det søkte beløp.

Søknadsfrist er 3. mai 2017.

Les hele utlysningsteksten i vår søknadsportal

 

Tekst: Eivind Sætre
Foto: Johannes Jansson / norden.org

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her