Nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk

21.01.2011
I dag åpner NordForsk to nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk. Søknadsfristene er henholdsvis 16. mars og 6. april 2011.
 Nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk
Forskerkurs
NordForsk inviterer forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i nordiske og baltiske land inviteres til å søke om støtte for å finansiere forskerkurs (PhD). Målet er å tilby forskerutdanning på spesifikke områder hvor antall kvalifiserte studenter ikke kan nås i ett land alene. Kursene kan være innenfor alle vitenskapelige fagfelt.

Forskerkursene finner vanligvis sted i de nordiske eller baltiske landene, og de bør være spesialiserte og intensive kurs (minimum fem dager) for doktorgradsstudenter og unge forskere (post doc.-nivå).

Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 16. mars 2011 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Forskernettverk
NordForsk vil samle fremtredende forskergrupper i de nordiske og baltiske landene for å styrke og øke kvaliteten på forskning og forskningsutdanning.

Nettverkene kan motta opptil 900.000 NOK i opptil tre år. Pengene skal primært brukes til nettverksaktiviteter slik som reiser, møtekostnader og bruk (ikke kjøp) av infrastruktur/utstyr. Opptil 25 % av støtten kan brukes til å involvere samarbeidspartnere utenfor Norden.

Et NordForsk forskernettverk skal arbeide for å styrke forskning som en basis for felles europeiske og internasjonale prosjekter, etablere felles forskningsutdanning på et gitt felt, eller styrke et gitt forskningsfelt for å etablere et fremragende forskernettverk.

Det er avgjørende at doktorgradsstudenter og unge forskere deltar aktivt, og at nettverket resulterer i konstruktivt samarbeid som forlenges videre etter at NordForsks finansiering opphører.

Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle forskningsfelt, men NordForsk oppfordrer spesielt til søknader om:
• Felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur
• Nordisk kultur, språk og mellom-nordisk kommunikasjon
• Forskning på nordisk samarbeid

Mer detaljer om disse områdene finner du i utlysningen. Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 6. april 2011 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Kontaktpersoner hos NordForsk:
Erlendur Helgason, seniorrådgiver
E-post: erlendur.helgason@nordforsk.org
Telefon: +47 90 11 10 12

Harry Zilliacus, Seniorrådgiver
E-post: harry.zilliacus@nordforsk.org
Telefon: +47 94 83 86 81

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her