«Scenarioer som tidligere har vært utenkelige blir mer og mer sannsynlige»

«Scenarioer som tidligere har vært utenkelige blir mer og mer sannsynlige»

10.11.2017
Hva vil de sosiale konsekvensene av en biobasert økonomi være? Og hvordan vil et biobasert samfunn se ut? Dette var to hovedspørsmål på bioøkonomidagen som ble arrangert av NordForsk og Nordregio på den nordiske paviljongen ved FNs klimapolitiske toppmøte COP23.

Onsdag 8. november presenterte professor Jan Vermaat, en av lederne for NordForsks Nordic Centre of Excellence (NCoE) BIOWATER, scenarioer for hvordan en bioøkonomi-basert fremtid kan komme til å se ut. Han advarte publikum om kamper om ressurser som kan oppstå i årene som kommer, og delte sine bekymringer om fremtiden.

– De nordiske landene er ledende når det gjelder å skape vekst uten å øke utslipp, men vil vi kunne skape fossilfri vekst for alle i fremtiden, spør Vermaat. – Vi trenger nye institusjonelle rammer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å omdanne en fossilbrenselbasert økonomi til en bioøkonomi.

I deres aktiviteter på NCoE BIOWATER samler Vermaat og hans team forskere og interessenter fra ulike sektorer i samfunnet, for eksempel jordbruk og skogbruk, for å samarbeide om å lage scenarioer for bioøkonomisk utvikling. 

– Sammen produserer vi sannsynlige scenarioer for fremtiden og vi trenger alle de smarte innspillene vi kan få fra ulike sektorer. Alle har interesser i dette, fra bønder til industrieiere, og disse scenarioene vil ha stor innflytelse på politikken i de nordiske samfunnene, sier professor Vermaat.

Han ønsker ikke å fremstå som for negativ, men kan ikke underslå den faktiske situasjonen:

– De nordiske samfunnene endrer seg, de globale samfunnene endrer seg, og i 2030 vil det være enda tydeligere at klimaet har endret seg siden 1990. Kurven er veldig bratt. Det vil være svært vanskelig å gjøre våre nordiske samfunn til virkelig sirkulære økonomier som er frie for karbondioksidutslipp innen ti til femten år, sier han.

– Mitt ideelle scenario ligger svært nær den sirkulære økonomien, og det kan veldig godt være oppnåelig, sier Vermaat, men fortsetter:

– Tidligere utenkelige scenarioer blir mer og mer sannsynlige. Hvis politisk ustabilitet i verden øker ytterligere, hvis store kriger bryter ut, hvis isen kollapser, og hvis kraftige stormer treffer igjen og igjen på steder som Florida, New Orleans, Filippinene, Taiwan og Kina, så snakker vi om en helt annerledes verden.

 

Tekst og foto: Mia Smeds

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her