Seks prosjekter innen grønn vekst får finansiering

Seks prosjekter innen grønn vekst får finansiering

15.01.2017
Prosjektene skal bidra til å fremme utviklingen mot et bærekraftig Norden.

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål og skal frem mot 2050 utvikle seg til energieffektive lavutslippssamfunn. For å nå målene kreves store "grønne" omstillinger i alle områder av samfunn og økonomi. Grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransekraft må prioriteres både i det offentlige og private.

De nordiske landene har forskningsmiljøer i verdensklasse og rangeres stadig blant de beste på innovasjon. De er i en ideell posisjon til å utvikle og fremme innovative løsninger som kan bidra til å nå klimamålene. Som de fremste finansieringsorganene for nordisk samarbeid innen forskning og innovasjon har NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning derfor lansert et forsknings-og innovasjonsprogram for grønn vekst. Programmets utlysning ble møtt av stor interesse og 113 søknader ble sendt inn.

Ettersom utlysningen var bredt anlagt var det søknader innen en rekke områder som ble vurdert: Solkraft, vindkraft, bioraffinering, effektiv utnyttelse av ressurser fra matproduksjon, gruvedrift, lavkarbonløsninger innen metallurgi, "lean" produksjon, innovativ bruk av biomasse, med mere. 

Dessverre kunne vi bare støtte et lite utvalg av disse fremragende prosjektene. Prosjektene som vil motta finansiering er:

Programmet har et budsjett på 73 millioner norske kroner

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her