Seminarium om könsskillnader i skolresultat i Norden

Seminarium om könsskillnader i skolresultat i Norden

27.11.2019
Flickor och pojkar presterar olika bra i de nordiska skolorna. Varför uppstår skillnaderna och vilka konsekvenser har de för nordbornas hälsa, välfärd och arbetsliv i framtiden? Det finns gemensamma nordiska kunskapshål inom dessa områden som behöver fyllas med fakta.

I de nordiska skolorna är skillnaderna mellan hur könen presterar större jämfört med i andra europeiska länder visar OECD-rapport. Både fakta och myter florerar i samhällsdebatten om vad detta beror på. Vad visar forskningen inom området och var saknas det tillräckligt med kunskap?

”NordForsks roll är att lägga till rätta för forskningssamarbete i Norden. Skillnader i skolprestationer mellan pojkar och flickor är ett område där det är mycket relevant med samarbete i Norden och ett det skapas en klar nordisk nytta om forskare från nordiska länder samarbetar,” säger Arne Flåøyen, direktör för NordForsk.

De kunskapshål som har identifierats bland annat i rapporten "Nye sjanser - bedre läring - kjönnsförskjeller i skoleprestationser og utdanningslöp” (2019) av Camilla Stoltenberg mfl. Kommer att diskuteras under ett seminarium 15 januari 2020 i Oslo, Norge. Seminariet kommer också att sändas direkt över webben.

Camilla Stoltenberg, direktör för Folkehelseinstituttet, kommer att presentera rapporten under seminariet och seniorrådgivare Helena Lohmann från Nordens välfärdscenter presenterar ett nordiskt perspektiv på utbildningspolicy och jämlikhet inom hälsa. I en paneldiskussion deltar förutom Stoltenberg och Lohmann också Dekan och professor Fritjof Sahlström från Åbo Akademi.

Välkommen att delta i seminariet antingen på plats i Oslo eller via streaming.

 

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her