Tre nye Nordic Centres of Excellence innen bioøkonomi

Tre nye Nordic Centres of Excellence innen bioøkonomi

13.12.2016
NordForsk har besluttet å tildele i alt 90 millioner NOK til tre nye Nordic Centres of Excellence (NCoE) innenfor Nordisk program om bioøkonomi.

Hvert av sentrene blir finansiert med rundt 30 millioner norske kroner.

De tre sentrene er:

Utlysningen foregikk i to faser. Etter en vurdering av internasjonale eksperter valgte programkomitéen i første fase ut ti skisser som ble invitert videre til å sende inn fullstendige søknader. Et internasjonalt ekspertpanel evaluerte de ti søknadene ut fra vitenskapelig kvalitet, og programkomitéen gjorde strategiske prioriteringer for oppnåelse av programmets mål og potensial for nordisk merverdi. Mot denne bakgrunn besluttet NordForsks styre å støtte de tre NCoE-ene nevnt ovenfor.

Nordisk program om bioøkonomi

Nordisk program om bioøkonomi har som mål å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene.

Programmet er finansiert av Finlands akademi, det svenske forskningsrådet FORMAS, Norges forskningsråd, Rannís og NordForsk.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her