Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

18.06.2019
NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Den første utlysningen i Nordisk program for tverrfaglig forskning har et budsjett på totalt 120 millioner norske kroner og søknadsfrist er 13. november 2019.

Tverrfaglighet er nødvendig for å skape nye og banebrytende forskningsresultater, og tverrfaglig forskning er et område der nordisk samarbeid vil skape stor merverdi. Utlysningen retter seg spesielt mot prosjekter som kombinerer ulike disipliner som står langt fra hverandre og sjelden samarbeider, eller prosjekter som tar for seg et forskningsspørsmål som krever en bestemt kombinasjon av kompetanse fra forskjellige fagområder. Prosjekt som finansieres må inkludere minst to av de tre fagområdene Life science, Physical Sciences & Engineering, og Social Sciences and Humanities. 

Hvert prosjekt kan søke om opptil 15 millioner norske kroner og det bevilges finansiering i opptil fire år. Utlysningen håper å finansiere 8-12 prosjekter, og søkere må ha partnere i minst tre nordiske land.

Nordisk program for tverrfaglig forskning er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Danmarks Frie Forskningsfond, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd og NordForsk. 

Les hele utlysningen

Les mer om Nordisk program for tverrfaglig forskning

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her