Utlysning: Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Utlysning: Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

08.04.2016
NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning forener krefter og lanserer en prosjektutlysning innen grønn vekst for å framskynde omstillingen mot et bærekraftig nordisk samfunn. Rundt 73 millioner norske kroner vil deles ut til de beste nordiske forsknings- og innovasjonsprosjektene.

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål fram mot 2050 med tanke på å utvikle energieffektive lavkarbonsamfunn. For å nå disse målene trenger vi omfattende grønn omstilling i alle områder av samfunnet og økonomien i Norden. Vi må promotere grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransedyktighet i både offentlig og privat sektor.

De nordiske landene er kjent for fremragende forskning og ligger alltid blant de beste på innovasjonskåringer. Det gir regionen gode forutsetninger for å utvikle innovative løsninger og politiske råd for å møte mulighetene og utfordringene med å nå de nordiske klimamålene.

NordForsk, Nordisk Innovation og Nordisk energiforskning har derfor sammen lansert Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst. Programmet etterlyser de beste nordiske innovasjons- og forskningsprosjektene innen grønn vekst, med et totalt budsjett på 73 millioner norske kroner.

Vi oppfordrer spesielt til overordnede samarbeidsprosjekter som dekker både forskning og innovasjon. Utlysningen er delt i to moduler som ser etter prosjekter innen følgende tematiske områder:

  1. Samfunnsendringer og framtidsscenarier med fokus på bærekraftig regional utvikling (prosjekter ledet av en forskningsinstitusjon)
  2. Global konkurransekraft og katalysatorer for investeringer og innovasjon i nordiske bedrifter for å dra nytte av den pågående grønne omstillingen (prosjekter ledet av bedrifter eller industri)

Utlysningen tilbyr unike muligheter for forskere og innovatører fra alle de nordiske landene til å bygge på hverandres kompetanser og levere innovative løsninger og politiske råd med større gjennomslagskraft enn hva som kunne vært oppnådd på nasjonalt nivå.

Hele utlysningsteksten

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her