Utlysning innen nøytronforskning: Internasjonale postdoktorstillinger

Utlysning innen nøytronforskning: Internasjonale postdoktorstillinger

28.03.2017
NordForsk utlyser 10 millioner NOK til internasjonale postdoktorstillinger innenfor nøytronforskningsprogrammet. Det kan søkes om inntil 2 millioner NOK per stilling. Søknadsfrist er 30. august 2017.

NordForsks nøytronforskningsprogram har som mål å bygge nordisk kapasitet og ekspertise på området i forbindelse med utviklingen av European Spallation Source (ESS) i Lund.

For å legge til rette for at unge forskere skal ta i bruk ESS, utlyser NordForsk midler til postdoktorstillinger. Det kan søkes om støtte til arbeid innen alle forskningsfelt som benytter seg av nøytronkilder, samt utvikling av instrumenter og metoder innen nøytronforskning. 

For hver stilling kan det søkes om opptil to millioner norske kroner. Den aktuelle forskeren må være tilknyttet en forskningsinstitusjon i et av landene som finansierer nøytronforskningsprogrammet, det vil si Danmark (inkludert Grønland og Færøyene), Norge eller Sverige.

Søknadsfrist er 30. august 2017, kl. 13:00 CET.

Se fullstendig utlysningstekst

Tekst: Eivind Sætre

Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her