Utlysning: Utvikling av et "massivt, åpent nettkurs" (MOOC) om nøytronspredning

Utlysning: Utvikling av et "massivt, åpent nettkurs" (MOOC) om nøytronspredning

20.08.2018
NordForsk utlyser 7 millioner NOK for å organisere et "MOOC" (Massive Open Online Course). Søknadsfrist er 21. september 2018.

Formålet med utlysningen er å styrke og sikre langtidseffektene av det nordiske nøytronvitenskapsprogrammet ved hjelp av en åpent tilgjengelig læringsplattform om bruk av nøytronspredningsteknikker.

Krav:

  • Lederen av konsortiet som skal produsere kurset må være en seniorforsker.
  • Alt kursmateriell bør gjøres tilgjengelig på forespørsel og gratis for alle deltakere.
  • Kvaliteten og strukturen på kursmateriellet skal leve opp til faglige og nordiske standarder (kursene skal for eksempel kunne inngå i nordiske universitetslæreplaner).
  • Materialet skal ta hensyn til europeiske tiltak (for eksempel e-neutrons.org).
  • Materialet skal publiseres på en anerkjent internasjonal MOOC-plattform (for eksempel edX)

Konsortiet som skal produsere kurset må inkludere partnerinstitusjoner fra de tre finansieringslandene Danmark (inkludert Grønland og Færøyene), Norge og Sverige. Finland (inkludert Åland) og Island er kvalifisert til å delta. Institusjoner fra andre land, spesielt de baltiske statene, oppfordres til å delta, men må selv finansiere sin deltakelse.

Vertsinstitusjonen i forskningsprosjektet må være en forskningsinstitusjon basert i et av finansieringslandene.

Se fullstendig utlysningstekst

Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536