Nyheter

Nyt opslag på vej: Forsknings- og innovationsprogram for digitalisering af den offentlige sektor

Nyt opslag på vej: Forsknings- og innovationsprogram for digitalisering af den offentlige sektor

27.06.2019

NordForsk, Finlands Akademi, Forte, Norges Forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, det estiske forskningsråd, Ministry of Education and Science of Latvia og Economic and UK Economic and Social Research Council er gået sammen om at finansiere forskning indenfor for feltet digitalisering af den offentlige sektor. Op til 10 forskningsprojekter med et budget på maksimalt 1 million euro hver vil blive finansieret. Indtil videre vil et opslag blive offentliggjort i efteråret 2019.

Les mer…

Ny utlysning om samhällssäkerhet

Ny utlysning om samhällssäkerhet

26.06.2019

NordForsk utlyser totalt 44 miljoner norska kronor för forskningsprojekt inom samhällssäkerhet med fokus på växande globala och regionala trender. Tidsfristen för inlämning av ansökningar är 20 november 2019.

Les mer…

Ny nordisk-rysk utlysning för förstudie om samproduktion mellan forskare och lokala urbefolkningssamfund i Arktis

Ny nordisk-rysk utlysning för förstudie om samproduktion mellan forskare och lokala urbefolkningssamfund i Arktis

24.06.2019

NordForsk öppnar en utlysning för det Nordisk-ryska samarbetsprogrammet inom utbildning och forskning. Forskningsprojekt med samarbetspartners på Grönland uppmanas att ansöka om finansiering från öronmärkt tilläggsfinansiering. Utlysningen har en budget på 2 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 17 oktober 2019.

Les mer…

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

Utlyser 120 millioner til tverrfaglige forskningsprosjekter

18.06.2019

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Den første utlysningen i Nordisk program for tverrfaglig forskning har et budsjett på totalt 120 millioner norske kroner og søknadsfrist er 13. november 2019.

Les mer…

56 projekt ansökte om finansiering för att utveckla hållbara och smarta nordiska städer

56 projekt ansökte om finansiering för att utveckla hållbara och smarta nordiska städer

14.06.2019

Finansieringsbeslutet för vilka projekt som finansieras är beräknat att fattas i oktober-november 2019.

Les mer…

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her