Nyheter

Livet etter barnekreft

Livet etter barnekreft

08.05.2019

Aldri før har så mange barn og unge i Norden overlevd kreft, men livet etter en kreftsykdom kan være utfordrende. Ulike senskader kan føre til at barnekreftoverlevere sliter med konsentrasjonsvansker, trøtthet, eller depresjon, i tillegg til at kreften og behandlingen øker risikoen for en lang rekke sykdommer. Samtidig mangler man kunnskap om hvordan barnekreftoverlevelse påvirker utdanning, arbeidsliv og familieliv. Ved hjelp av nordiske registre skal NordForsk-prosjektet SALiCCS gjøre noe med det.

Les mer…

Engagemanget ökar för Nordiskt samarbete inom forskningsfinansiering

Engagemanget ökar för Nordiskt samarbete inom forskningsfinansiering

02.05.2019

”NordForsk har hittat nyckeln till framgång i den nya mekanismen Open Invitation,” säger NordForsks nye styrelseordförande Lars Kloo. Han ser ett ökat engagemang hos de nordiska forskningsfinansiärerna efter att den nya mekanismen togs i bruk.

Les mer…

Utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

14.03.2019

NordForsk öppnar en utlysning för det nordiska forskningsprogrammet Hållbar stadsutveckling och smarta städer. Forskningsprogrammet är ett samarbete med Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten i Sverige och Norges Forskningsråd. Utlysningen har en budget på 50 miljoner norska kronor och tidsfristen för inlämning av ansökningar är 4 juni, 2019.

Les mer…

NordForsk-komité skal styrke nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur

NordForsk-komité skal styrke nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur

06.03.2019

NordForsks komité for nordisk forskningsinfrastruktur (NRICC) afholdt i december et møde i Oslo, hvor også en række stakeholdere deltog i diskussionen om status på det nordiske samarbejde på området, og hvordan man bedst muligt faciliterer og videreudvikler samarbejdet.

Les mer…

Ny utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Ny utlysning: Hållbar stadsutveckling och smarta städer

04.03.2019

NordForsk, Finlands Akademi, Formas, FORTE, Energimyndigheten och Norges forskningsråd finansierar forskning inom hållbar stadsutveckling och smarta städer. En utlysning förväntas öppnas 14 mars 2019 med sista datum för ansökningar den 4 Juni 2019. Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt på 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på 4 år.

Les mer…

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her