Nyheter

Unik nordisk studie av tarmkreft ved hjelp av felles biobankregister

Unik nordisk studie av tarmkreft ved hjelp av felles biobankregister

27.06.2011

Nordiske forskere innleder nå et grenseoverskridende samarbeid om forskning på tarmkreft i pilotstudien Joint Nordic Biobank Research Infrastructure. Ved å dele informasjon og infrastruktur med sine nordiske forskerkolleger i et felles biobankregister, kan forskerne øke vår kunnskap om årsakene til tarmkreft.

Les mer…

Stor oppmerksomhet omkring innvielsen av Nordic Centre of Excellence NORD-STAR

Stor oppmerksomhet omkring innvielsen av Nordic Centre of Excellence NORD-STAR

24.06.2011

Lederen av FNs klimapanel (IPCC), Professor R.K. Pachauri, sendte sine hilsener via video, og Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland, klippet båndet som markerte innvielsen av senteret 24. mai.

Les mer…

Alexander Stubb ny nordisk samarbetsminister för Finland

Alexander Stubb ny nordisk samarbetsminister för Finland

22.06.2011

Efter långa regeringsförhandlingar i Finland har man nu kommit till ett resultat. Alexander Stubb kommer att agera Europa- och utrikeshandelsminister, men också ny nordisk samarbetsminister. ”Mina portföljer passar utmärkt ihop och stöder varandra. Det är med stor entusiasm jag tar tag i de nya uppgifterna”, kommenterar Stubb.

Les mer…

Nordiskt mervärde inom forskningen

Nordiskt mervärde inom forskningen

09.06.2011

Av alla deltagare i EU:s 6:e ramprogram kommer nästan 10 % från Norden. Nästan hälften av de nordiska deltagarna har uttryckligen sökt nordiska samarbetspartner till sina projekt. Norge och Island är de två nordiska länderna som samarbetar mest med varandra.

Les mer…

Tre nye NordForsk policy briefs

Tre nye NordForsk policy briefs

07.06.2011

NordForsks tre nye Policy Briefs analyserer viktige aspekter ved nordisk forskningssamarbeid i en europeisk kontekst, både på policy- og strateginivå. Bestill eller last ned rapportene her!

Les mer…

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her