Nyheter

 NORDERA-sluttrapport: A new deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?

NORDERA-sluttrapport: A new deal for ERA. Lessons learnt from Nordic R&I cooperation?

05.01.2011

Hvordan kan nordisk samarbeid bidra til å nå EU-kommisjonens mål om felles forskningsprogrammer, større forskermobilitet, felles forskningsinfrastruktur, og fremragende forskning og kunnskapsutveksling? Hva kan vi lære av nordiske styrker og svakheter? Dette kan du lese mer om i NORDERA-prosjektets sluttrapport.

Les mer…

 Look to the Nordics!

Look to the Nordics!

14.12.2010

Det finnes gode muligheter for de nordiske landene til å påvirke europeisk forsknings- og innovasjonspolitiske satsinger der hvor vi har en felles nordisk holdning, mener direktøren i NordForsk. I år fyller organisasjonen fem år. Det har skjedd mye på disse fem årene, mener direktør Gunnel Gustafsson.

Les mer…

 Ny generaldirektør i Vetenskapsrådet

Ny generaldirektør i Vetenskapsrådet

09.12.2010

Den svenske regjeringen har i dag utnevnt professor Mille Millnert til ny generaldirektør for Vetenskapsrådet. Millnert er styremedlem i NordForsks styre.

Les mer…

 NordForsk jubileumsmagasin 2010

NordForsk jubileumsmagasin 2010

08.12.2010

NordForsk fyller fem år i 2010, og i den anledning gir vi ut en jubileumsutgave av NordForsk Magasin. Her kan du blant annet lese mer om dette:

Les mer…

 Politisk vilje nødvendig

Politisk vilje nødvendig

08.12.2010

Norden er en samling små land i en stadig mer globalisert verden. Vi lot to personer som har stått sentralt i NordForsk-samarbeidet utveksle synspunkter på om NordForsk kan gjøre en forskjell.

Les mer…

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her