Nyheter

 NORDERA - Erfaringer fra det nordiske samarbeidet

NORDERA - Erfaringer fra det nordiske samarbeidet

01.12.2010

NORDERA-prosjektets sluttkonferanse ble arrangert på Hotel Metropole i Brussel forrige uke. Rundt 120 deltakere fra EU-kommisjonen, de nordiske institusjonene og medlemslandene var samlet for å diskutere hva Europa kan lære av det nordiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.

Les mer…

 Tre nettverk får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”

Tre nettverk får støtte innenfor “Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden”

24.11.2010

Tre nettverk får støtte innenfor den andre utlysningen i programmet “Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries”. Fokus er på helse og genetiske ressurser.

Les mer…

 Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet?

Hva kan Europa lære av det nordiske forskningssamarbeidet?

23.11.2010

Kan EU lære noe av Nordens erfaringer med forskning og innovasjon? Kan Norden bli en modell for regionalt samarbeid? Dette er noen av spørsmålene som tas opp til debatt på NORDERA-konferansen i Brussel 25. november.

Les mer…

 Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

22.11.2010

Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskning (NKJ) besluttet på sitt høstmøte den 15. november 2010 å anbefale to nye nordiske prosjekter og to nye nettverk for finansiering i 2011.

Les mer…

 Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

Nordisk samarbeid engasjerer islendingene

10.11.2010

I forbindelse med Nordisk Råds sesjon på Island i forrige uke har islendinger hatt anledning til å delta på en rekke kulturarrangement så vel som faglige møter om nordisk samarbeid. Alle møtene har vært kjennetegnet ved godt oppmøte og et engasjert islandsk publikum. Onsdag morgen ble det blant annet arrangert åpent møte på Nordens hus om hvor og hvordan man kan søke støtte til nyskapning, innovasjon og forskning i de nordiske organisasjoner.

Les mer…

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her