Ansatte

Ledelse

Arne Flåøyen

Arne Flåøyen

Direktør

+ 47 482 24 286

Administrasjon

Jens Begtrup

Jens Begtrup

Seniorrådgiver

+47 902 61 908

Sandra Danielsson

Sandra Danielsson

Økonomirådgiver

+47 901 34 794

Stephanie Fjeld

Stephanie Fjeld

Økonomirådgiver

+47 922 38 828

Ninnie McCabe

Ninnie McCabe

Administrasjonsrådgiver

Kati Lehtinen Melbøe

Kati Lehtinen Melbøe

Seniorrådgiver

+47 918 37 784

Lise-Lotte Wallenius

Lise-Lotte Wallenius

Seniorrådgiver

+47 915 81 993

Felles administrasjon for NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning

Mikael Heimonen

Mikael Heimonen

Økonomisjef

+47 481 28 436

Haukur Stefánsson

Haukur Stefánsson

Senior administrasjonsrådgiver

+47 930 55 131

Forskningsprogrammer

Siri Jørgensen Bjarnar

Siri Jørgensen Bjarnar

Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)

+47 913 16 554

Anna Herou

Anna Herou

Seniorrådgiver

+47 480 63 139

Lone Jessen

Lone Jessen

Seniorrådgiver

+47 901 98 037

Kyösti Lempa

Kyösti Lempa

Seniorrådgiver

+47 948 86 536

Marianne Aastebøl Minge

Marianne Aastebøl Minge

Leder for operativ virksomhet

+47 936 02 527

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet

+47 993 80 264

Kaisa Vaahtera

Kaisa Vaahtera

Seniorrådgiver

+47 911 48 694

Jakob Chortsen

Jakob Chortsen

Kommunikasjonsrådgiver

+47 411 79 407

Marianne Knudsen

Marianne Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver

+47 91775374

Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)

Gudmund Høst

Gudmund Høst

Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)

+47 958 16 846

Kine Bugge Halvorsen

Kine Bugge Halvorsen

Seniorrådgiver

+47 908 10 670

Andreas Jaunsen

Andreas Jaunsen

Spesialrådgiver

+47 995 98 800