Om NordForsk

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur.

NordForsk ble etablert i 2005 av Nordisk ministerråd for å styrke nordisk forskning. De nasjonale forskningsrådene, universitetene og andre organer som finansierer forskning er sentrale interessenter for NordForsk. Sammen finner vi frem til fellesnordiske prioriteringer og finansierer forskning og forskningsinfrastruktur.

Gjennom å finansiere og administrere forskningsprogrammer bringer NordForsk nasjonale miljøer sammen og sikrer forskning av høyeste kvalitet. 

NordForsk har som mål å øke kvaliteten, påvirkningskraften og effektiviteten til nordisk forskningssamarbeid og dermed bidra til at Norden skal være verdensledende innen forskning og innovasjon.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, der vi deler lokaler med våre søsterorganisasjoner, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning.