Aktive programmer

NordForsks aktive forsknings- og forskningsinfrastrukturprogrammer.

Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling

Forskningsprogrammet Ansvarlig udvikling af Arktis er lavet for at skabe ny viden om de muligheder og udfordringer, den arktiske region står over for.

Les mer…

Education for Tomorrow

Formålet med det tematiske program, Education for Tomorrow, er at skabe ny viden om vores uddannelsessystemer, der gør dem bedre rustede til at imødekomme både nutidens og fremtidens samfundsbehov.

Les mer…

Forsknings- og innovationsprogram for digitalisering af den offentlige sektor

Programmets overordnede mål er at kombinere og integrere en vidensbaseret, digital innovationsindsats med forskning i indvirkningen på samfundet og slutbrugerne. Denne indsats skal basere sig på faktorer, der muliggør digital transformation af den offentlige sektor, herunder ny teknologi, nye organisatoriske praksisser og lovgivningsmæssige rammer og styringsmekanismer.

Les mer…

Gender in the Nordic Research and Innovation Area

Norden är en europeisk föregångsregion inom jämställdhet, men när det gäller ledartjänster inom forskning och innovation är mannsdominansen lika stor som i resten av Europa.

Les mer…

Hållbar stadsutveckling och smarta städer

Målet för det tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsprogrammet är att främja samarbete mellan olika kunskapssamhällen i de nordiska länderna och ta itu med utmaningar inom hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Les mer…

Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI)

Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) arbejder for at fremme nordisk samarbejde om e-videnskab (eScience) ved fokuserede tiltag inden for e-videnskabsforskning og videregående (graduate) uddannelse.

Les mer…

Nordic University Hubs

Nordic University Hubs er et initiativ som skal fremme nordiske universiteter og høyskolers egne prioriteringer og strategiske mål gjennom økt samarbeid.

Les mer…

Nordisk forsknings- og innovationsprogram for bæredygtig akvakultur

Akvakultur er en voksende industri på verdensplan, som møder mange udfordringer, når det kommer til bæredygtighed. Det overordnede mål med programmet er at generere ny viden om og løsninger på bæredygtig land- og havbaseret lakseopdræt i de nordiske lande.

Les mer…

Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordic Innovation, NordForsk og Nordisk energiforskning samarbeider om dette forsknings- og innovasjonsprogrammet, som har som mål å bidra til å framskynde omstillingen til et bærekraftig nordisk samfunn.

Les mer…

Nordisk program for helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning.

Les mer…

Nordisk program for neutronforskning

Det nordiske forskersamfund har muligheden for at indtage første parket, når European Spallation Source (ESS) indvies i 2023. Men vi må være godt fagligt forberedt, hvis vi skal kunne udnytte de unikke muligheder, forskningsinfrastrukturen til knap 20 milliarder danske kroner i Lund giver. Derfor har NordForsk startet et nordisk program for neutronforskning, som lægger vægt på opbygning af kompetencer.

Les mer…

Nordisk program for tverrfaglig forskning

Målsettingen til Nordisk program for tverrfaglig forskning er å fremme forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder.

Les mer…

Nordisk program om bioøkonomi

Nordisk program om bioøkonomi har som mål å skape ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene. Programmet finansierer aktiviteter som er sektorovergripende og tverrfaglige, og som kan involvere både privat sektor, offentlig sektor og andre interessenter.

Les mer…

Nordisk program om samfunnssikkerhet

Nordisk program om samfunnssikkerhet er et tverrfaglig forskningsprogram som skal skape ny kunnskap om hva som skal til for å sikre trygghet og sikkerhet for innbyggerne i de nordiske landene.

Les mer…

Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Formålet med det nordisk-britiske forskningsprogram om migration og integration er at skabe ny viden om migration og integration i Norden og Storbritannien for på den måde at ruste aktører både inden for og uden for akademia til at løse udfordringerne ved øget migration og udnytte de muligheder, som dette medfører.

Les mer…

Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning

Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet gir støtte til samarbeid om høyere utdanning og forskning mellom nordiske og russiske institusjoner og organisasjoner. Programmet er basert på felles prioriteringer og finansiering mellom Nordisk ministerråd og russiske utdannings- og forskningsstyresmakter.

Les mer…

The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) faciliterer udviklingen af avancerede it-værktøjer og -services på områder, der er vigtige for nordiske forskere.

Les mer…

Prosjekter og nettverk

Finn prosjekt

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger