Avsluttede programmer

Disse forskningsprogrammene er avluttede og vi arbeider ikke lenger aktivt med dem.

Bærekraftig transport og logistikk

Programmet i bærekraftig transport og logistikk har som målsettingene å møte samfunnsbehov, styrke konkurranseevne, skape kunnskap og bygge sterkere samarbeid mellom samfunn, industri og departementer i en nordisk sammenheng.

Les mer…

Citizens' Services

Citizens' services er et nordisk-baltisk samarbeidsprogram med mål om å utvikle effektive nasjonale offentlige eTjenester for innbyggerne i den nordisk-baltiske regionen.

Les mer…

Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden

Dette programmet tar for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

Les mer…

NCoE-programmet om mat, ernæring og helse

NCoE-programmet om mat, ernæring og helse er en felles satsing for å øke den vitenskapelige kvaliteten og internasjonale synligheten til nordisk forskning innenfor dette feltet.

Les mer…

NCoE-programmet om velferdsforskning

NCoE-programmet om velferdsforskning skal undersøke den historiske utviklingen av den nordiske velferdsmodellen og dennes evne til å tilpasses til et samfunn i endring.

Les mer…

Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN)

Living Labs er en metodologi for brukerdrevet forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og prosesser.

Les mer…

Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noensinne innenfor rammene av det nordiske samarbeidet. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene.

Les mer…

Prosjekter og nettverk

Finn prosjekt