Citizens' Services

Citizens' services er et nordisk-baltisk samarbeidsprogram med mål om å utvikle effektive nasjonale offentlige eTjenester for innbyggerne i den nordisk-baltiske regionen.

Programmet skal støtte prosjekter innenfor:

  • serviceutvikling med innbyggernes behov i fokus
  • forskningsprosjekter med sikte på å skape ny kunnskap for tjenesteleverandører, både offentlige og private
  • økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom den offentlige og den private eService-sektoren

Prosjekter finansieres gjennom to separate utlysninger i 2010 og 2011 av en felles pott fra bidragsyterne VINNOVA, Rannis, Estlands Ministry for Economic Affairs and Communications og NordForsk.

Vinnova fungerer som sekretariatet for programmet.

Citizens' Services-programmet er et resultat av det NordForsk-støttede NORIA-nettet Citizens' Services (2008-2009).

Les mer om Citizens' Services og de støttede prosjektene hos VINNOVA

Fakta om programmet