Nordisk program for neutronforskning

Nordisk program for neutronforskning

Det nordiske forskersamfund har muligheden for at indtage første parket, når European Spallation Source (ESS) indvies i 2023. Men vi må være godt fagligt forberedt, hvis vi skal kunne udnytte de unikke muligheder, forskningsinfrastrukturen til knap 20 milliarder danske kroner i Lund giver. Derfor har NordForsk startet et nordisk program for neutronforskning, som lægger vægt på opbygning af kompetencer.

Målsætning

Programmets mål er at øge antallet af forskere i Norden, der kan anvende neutroner til videnskabelige analyser, samt at øge kompetenceniveauet inden for neutronspredning, særligt hos yngre forskere og blandt andre grupper uden stor erfaring på området.

Programmet skal støtte langsigtet brug af ESS i Norden. European Spallation Source (ESS) er en af ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) prioriteter.

Baggrund

Fællesnordisk program for neutronforskning er opstået på baggrund af et behov for kompetenceopbygning på området observeret af forskningsfinansierende organer i Danmark, Norge og Sverige.

En bibliometrisk rapport, Nordic Neutron Scattering Communities 2009-2013, udarbejdet af Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har kortlagt det videnskabelige miljø inden for neutronspredningsforskning i Norden,  Denne viser, at der i tre lande findes både behov og potentiale for styrket samarbejde på området, idet: 

  • vi har tilstrækkelig høj videnskabelig kvalitet og volumen til at igangsætte et program, 
  • neutronforskning er prioriteret i Danmark, Norge og Sverige, 
  • at adgang til ESS vurderes at være vigtigt for udviklingen af det nordiske forskersamfund og dets internationale samarbejde. 

Programkomite

Programkomiteen består af repræsentanter fra de finansierende organisationer:

  • Fredrik Melander, Science Village Scandinavia, Lund, Sverige, formand  
  • Hanifeh Khayyeri, forskningssekretær, Vetenskapsrådet, Sverige, medlem 
  • Aase Marie Hundere, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd, medlem
  • Joakim Amorim, programchef, Stiftelsen för strategisk forskning, Sverige, medlem
  • Victoria Fuglsang-Damgaard, Fuldmægtig, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Danmark, medlem

  • Paula Eerola, professor, Helsingfors Universitet, Finland, observatør 
  • Asdis Jonsdottir, seniorrådgiver, Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Kultur, Island, observatør 

Programkomiteen kan indhente faglig rådgivning hos en referencegruppe, som består af repræsentanter fra Dansk Neutron Sprednings Selskab (DANSSK), Norwegian Neutron Scattering Association (NoNSA), Swedish Neutron Scattering Society (SNSS) og European Spallation Source Eric (ESS).

Finansiering

Programmet har en volumen på cirka 65 MNOK. NordForsk finansierer som udgangspunkt 1/3, mens de deltagende lande finansierer 2/3 tilsammen. 

Prosjekter

Nordic Neutron School: Theory, Experiment, and E-learning
Operando Neutron Diffraction of Cathode Materials for Rechargeable Li-ion Batteries
Structure and dynamics of biopolymer-based systems investigated by neutron scattering
Functional Hydrides - FunHy
The structure of membrane proteins under solution conditions
Antimicrobial Peptides seen by Neutrons: from basic mechanism to the next generation antibiotics
NNSP Capacity Building Networks
Neutrons For Heat Storage
Water selectivity of aquaporins using neutron scattering
Magnetic Frustration under Pressure
Neutron scattering of confined and sheared thin soft films
Resolving Lifetime Effects in Quantum Solids
Kontaktperson
Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536