Gender in the Nordic Research and Innovation Area

Norden är en europeisk föregångsregion inom jämställdhet, men när det gäller ledartjänster inom forskning och innovation är mannsdominansen lika stor som i resten av Europa.

Mål

Genom nya och innovativa, men sam­tidigt fokuserade och resultatinriktade åtgärder och aktiviteter ska detta samnordiska initiativ bidra kraftigt till könsbalans och genusfrågor inom forskning och innovation. Syftet är att hitta orsaken till varför forsk­nings- och innovationsområdet inte har följt trenden mot ett jämställt samhälle och identifiera de åtgärder som behövs för att råda bot på detta.

Bakgrund

Könsbalans och jäm­ställdhet har varit viktiga politiska prioriteringsområden i de nordiska länderna under de senaste 40 åren, vilket har förändrat de nordiska sam­hällena betydligt och gjort dem till föregångsländer i jämställdhetsfrå­gor. Dessa framgångar har emeller­tid inte sträckt sig till det nordiska forsknings- och innovationsområdet där de nordiska länderna är på det europeiska genomsnittet.

Programkommitté

Ordförande

  • Jesper Werdelin Simonsen, Executive Director, The Research Council of Norway

Medlemmar

  • Marja Makarow, Director, Biocenter Finland 
  • Hannele Kurki, Senior Scientific Adviser, Academy of Finland 
  • Una Strand Vidarsdóttir, Senior Adviser, Ministry of Education, Science and Culture, Iceland
  • Ingeborg W. Owesen, Senior Adviser, The Research Council of Norway 
  • Lise Christensen, Special Adviser, Research Council of Norway 
  • Inger Jonsson, Senior Advisor, Forte, Sweden

Observatörer 

  • Sophia Ivarsson, Senior Adviser, VINNOVA, Sweden
  • Lisa Westholm, Research secretary, Swedish Research Council

Finansiering

Prosjekter

Beyond the Gender Paradox: Women's careers in technology-driven research and innovation in and outside of academe
Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation (NORDICORE)
Kontaktperson
Siri Jørgensen Bjarnar - Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)
Kontaktperson Siri Jørgensen Bjarnar
Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)
Work +47 913 16 554
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993