Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for grønn vekst

Nordic Innovation, NordForsk og Nordisk energiforskning samarbeider om dette forsknings- og innovasjonsprogrammet, som har som mål å bidra til å framskynde omstillingen til et bærekraftig nordisk samfunn.

De nordiske landene har forpliktet seg til ambisiøse klimamål fram mot 2050 med tanke på å utvikle energieffektive lavkarbonsamfunn. For å nå disse målene trenger vi omfattende grønn omstilling i alle områder av samfunnet og økonomien i Norden. Vi må promotere grønn økonomisk vekst, bærekraft og konkurransedyktighet i både offentlig og privat sektor.

De nordiske landene er kjent for fremragende forskning og ligger alltid blant de beste på innovasjonskåringer. Det gir regionen gode forutsetninger for å utvikle innovative løsninger og politiske råd for å møte mulighetene og utfordringene med å nå de nordiske klimamålene.

NordForsk, Nordic Innovation og Nordisk energiforskning, har derfor lansert dette nordiske forsknings- og innovasjonsprogrammet. 

Programkomité

Programkomitéen består av representanter for de finansierende institusjonene:

  • Fridtjof Unander, Executive Director, Research Council of Norway
  • Einar Wilhelmsen, Senior Adviser, Research Council of Norway
  • Tor Mühlbradt, Special Adviser, Innovation Norway
  • Karin Emilsson, Senior Adviser, EMI Innovation and Södra Skogsägarna ekonomisk förening (on behalf of VINNOVA), Sweden,
  • Sverker Sörlin, Professor, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
  • Joan Nymand Larsen, Assistant Professor, University of Akureyri, Iceland
  • Anne-Christine Ritschkoff, Executive Vice President, Technical Research Centre of Finland (VTT)
  • Tuula Aarnio, Programme Manager, Academy of Finland
  • Flemming Nielsen, Head of Division, Danish Energy Agency

Finansiering

Prosjekter

CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability and Competitiveness
New Nordic Ways to Green Growth (NOWAGG)
High-Value Products from Lignin
Where Does the Green Economy Grow? The Geography of Nordic Sustainability Transitions (GONST)
Feather2Feed
Low Temperature Plasma for Chemical Production
Kontaktperson
Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536
Fakta om programmet