Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Formålet med det nordisk-britiske forskningsprogram om migration og integration er at skabe ny viden om migration og integration i Norden og Storbritannien for på den måde at ruste aktører både inden for og uden for akademia til at løse udfordringerne ved øget migration og udnytte de muligheder, som dette medfører.

De seneste årtier har vi været vidne til en betydelig stigning i menneskelig migration af forskellige årsager verden over. Både tidligere migration og den seneste store tilstrømning af flygtninge til Europa har haft betydelige økonomiske, sociopolitiske og kulturelle konsekvenser både i Norden og i andre europæiske lande. Mange europæiske samfund har ændret sig i varierende grad som følge af tvungen og frivillig migration, men de deler alle de samme muligheder og udfordringer med hensyn til integration og bosættelse, adgang til arbejdsmarkeder, sundhedsydelser og uddannelse og så videre.

Mål

Programmet har som mål er at stimulere kundskabsmiljøerne i Norden og Storbritannien til samarbejde for på den måde at se muligheder og udfordringer ved migration og integration. Hovedformålet er at styrke nordisk og britisk forskningssamarbejde og at finansiere fremragende forskning, som har påvirkningskraft både indenfor og udenfor akademia.

Forskningssamarbejde og deling af kundskab mellem de nordiske lande og Storbritannien kan give ny indsigt, som bygger videre på allerede eksisterende viden, for at ruste aktører både inden for og uden for akademia til at løse udfordringerne ved øget migration og udnytte de muligheder, som dette medfører.

Baggrund

I 2015 og begyndelsen af 2016 udviklede Nordisk Ministerråd idéer til et initiativ om forskningssamarbejde om migration og integration. Sideløbende samlede NordForsk en gruppe af forskere til at diskutere potentiel, nordisk merværdi på området.

I juni 2016 blev NordForsk bedt om at udarbejde en rapport til Nordisk Ministerråd om igangværende migrations- integrationsforskning i de nordiske lande for at identificere kundskabsmangler og nordisk merværdi samt at komme med anbefalinger til nye initiativer. Rapporten blev forelagt NordForsks bestyrelse i marts 2017, som herefter besluttede at lancere et nordisk forskningsprogram om Integration og Migration i samarbejde med nationale finansieringspartnere fra Finland, Island, Norge, Sverige og Storbritannien.

Det fælles nordisk-britiske forskningsprogram 'Migration og Integration' blev etableret ud fra den overbevisning, at samarbejde mellem forskere i Norden og Storbritannien kan skabe resultater at samarbejdet mellem forskere i Norden og Storbritannien kan skabe resultater og have en påvirkning af større værdi for de involverede lande, end gennem nationale aktiviteter alene. Eksempler på en sådan type merværdi kan være at bygge kritisk masse, netværk, dele data, infrastrukturer og ressourcer og forbedre videnskabelig ekspertise samt skabe effekt og bidrage til forskningsbaseret politik.

Proces

NordForsk annoncerede et opslag i juni 2018.

Programkomité

  • Joanne Cunningham, Senior Portfolio Manager, Economic and Social Research Council, Part of UK Research and Innovation, United Kingdom

  • Thomas Jacobsson, Seniorforskningsrådgiver, Forte, Sverige

  • Gunnlaug Daugstad, Afdelingsdirektør, Norges Forskningsråd, Norge

  • Professor Erkki Karvonen, University of Oulu (Finlands Akademi), Finland
  • Sigrún Ólafsdóttir, seniorrådgiver, Rannís, Island
  • Monica Svantesson, Senior Research Officer, Vetenskapsrådet, Sverige
  • Professor Margit Warburg, Københavns Universitet, Danmarks Frie Forskningsfond (observatør)

Finansiering

Programmet har et totalbudget på ca. 88 millioner NOK for perioden 2018-2023 og finansierer 7 nordisk-britiske forskningsprojekter.

Prosjekter

Structural, cultural and social integration among youth: A multidimensional comparative project
Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK
Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration -MaHoMe
Teaching that Matters for Migrant Students: Understanding Levers of Integration in Scotland, Finland and Sweden
Life at the Frontier: The Impact of Social Frontiers on the Social Mobility and Integration of Migrants
Effects of Externalisation: EU Migration Management in Africa and the Middle East
Migrants and solidarities: Negotiating deservingness in welfare micropublics
Kontaktperson
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Siri Jørgensen Bjarnar - Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)
Kontaktperson Siri Jørgensen Bjarnar
Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)
Work +47 913 16 554