Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden

Dette programmet tar for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

Programmet "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries” er et tematisk nettverksprogram utformet av Nordisk ministerråd i samarbeid med NordForsk.

Tema

Klimaprogrammet har fem ulike tema innenfor områdene fiskeri, landbruk, skogbruk og mat:

  1. Dyre- og plantehelse
  2. Vern, tilpasning og bruk av genetiske ressurser
  3. Effekter og tiltak innenfor produksjonssystemer for melk, kjøtt og korn
  4. Effekter og tiltak innenfor produksjonssystemer for fisk
  5. Bærekraftig produksjon av biomasse og karbonlagring i økosystemer på land

Finansiering

  • Forskningsprogrammet har et budsjett på NOK 18 millioner over en fireårsperiode.
  • Nettverkets egenfinansiering må være minimum 60 % av det totale budsjettet.
  • Nettverkets varighet er maksimum tre eller fire år, avhengig av utlysningen.
  • Søknadene må involvere samarbeid mellom minimum tre nordiske land, eller to nordiske og et baltisk land.
  • Et overordnet prinsipp er at aktiviteter innenfor disse nettverkene skal støtte nordisk samarbeid. Den nordiske finansiering skal fremme relevante nasjonale aktiviteter, og tilføre nordiske dimensjoner.

Prosjekter

Forest Soil C Sink Nordic Network
Nordic Research Network on Animal Genetic Resources in the Adaptation to Climate Change
Arctic char; A species under threat and with great potentials in the age of climate change (NORDCHAR)
Sustainable Primary Production in a Changing Climate
Nordic Forage Crops Genetic Resource Adaptation Network (NOFOCGRAN)
Nordic network: Climate impacts on fish, fishery industry and management in the Nordic Seas