Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN)

Living Labs er en metodologi for brukerdrevet forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter, tjenester og prosesser.

I Living Labs tar brukerne del i utviklingen av nye produkter og tjenester. Utgangspunktet er brukernes behov og tjenesteyternes faktiske vilkår i det daglige. LILAN-programmet stammer fra et NORIA-nett finansiert av NordForsk.

Hovedmålene er:

  • å styrke forskning og kunnskap om Living Labs og brukerdrevet innovasjon i Norden
  • å opprette nye nettverk og ivareta eksisterende Living Labs

Ved hjelp av forskning skal innovative produkter, tjenester og konsepter utvikles med tanke på praktisk implementering i samfunnet. Aktiviteter skjer på tvers av landegrenser, og den kunnskapen som utvikles skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. På denne måten skal man bidra til å styrke den nordiske regionens konkurranseevne.

Prosjekter må ha et aktivt samarbeid mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor og aktører fra minst tre av de fem finansierende landene (Sverige, Danmark, Island, Norge og Litauen).

GrafLivingLabs.jpg

Fordelingen mellom finansiører i det Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN). Total finansiering: 2,3 MEUR

Prosjekter

SOCIALL - Social software for co-creation in Living Labs
IVIS
A Living Labs network for user-driven innovation of ICT services
A Transnational Nordic Smart City Living Lab Pilot