Nordisk forsknings- og innovationsprogram for bæredygtig akvakultur

Nordisk forsknings- og innovationsprogram for bæredygtig akvakultur

Akvakultur er en voksende industri på verdensplan, som møder mange udfordringer, når det kommer til bæredygtighed. Det overordnede mål med programmet er at generere ny viden om og løsninger på bæredygtig land- og havbaseret lakseopdræt i de nordiske lande.

Målsætning

Det overordnede mål med programmet er at generere ny viden om og løsninger på bæredygtig land- og havbaseret lakseopdræt i de nordiske lande. Programmet sigter også mod at promovere Responsible Research and Innovation (RRI) perspektiver inden for bæredygtig akvakultur i nordisk kontekst, herunder diversitet, inklusion, åbenhed og transparens.

Disse fire områder bliver prioriteret:

1) Akvakulturens mikrobiomsystemer
2) Akvakulturens fodringssystemer
3) Bioteknologiske fremskridt
4) Akvakulturens "big data", overvågnings- og kontrolsystemer.

Baggrund

Akvakultur er en voksende industri på verdensplan, som møder mange bæredygtighedsudfordringer, herunder håndtering af spildevand og affald, sygdomsrelaterede tab, udledning af drivhusgasser og social accept.

I og med at akvakultur vinder større indpas på det globale marked, vil der også komme mere fokus på drivhusgasudledningen. Akvakultur bidrager til drivhusgasudledningen direkte via produktion af fisk og krebsdyr og indirekte via produktion, forarbejdning og logistik af især foder, men også slutprodukter og affald. Akvakultur indebærer imidlertid også en vis grad af modstandsdygtighed over for drivhusgasudledningen, da aquakultur for det meste er baseret på organismer, der fodrer i den lave ende af fødekæden og i nogle tilfælde endda hjælper med kulstofbinding (tang, bløddyr).

Social accept af akvakultur er ikke givet, til trods for at den bidrager til lokal vækst og beskæftigelse. Lokalsamfund, forbrugere og ngo’er sætter alle spørgsmålstegn ved akvakulturproduktion, og den offentlige sektor er nødt til at fremme akvakultur på nye måder ved at tilpasse fleksibel regulering til fremtidige behov og krav.

Programkomité

  • Kjell Maroni (formand)
  • Petur Bjarnason, R&D Fund of Ministry of Fisheries and Aquaculture in Iceland
  • Orian Bondestam, the Ministry of Agriculture and Forestry in Finland
  • Jan Mousing, Innovation Fund Denmark
  • Kjell Emil Naas, the Research Council of Norway
  • Annika Sølvara, Research Council Faroe Islands (observatør)
  • Johanna von Schaik Dernfark, the Swedish Research Council Formas

Finansiering

Det totale budget for programmet er på omkring 72 millioner norske kroner.

Kontaktperson
Kyösti Lempa - Seniorrådgiver
Kontaktperson Kyösti Lempa
Seniorrådgiver
Work +47 948 86 536
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527