Nordisk program for tverrfaglig forskning

Nordisk program for tverrfaglig forskning

Målsettingen til Nordisk program for tverrfaglig forskning er å fremme forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder.

Mål

I programmet vil tverrfaglighet og nordisk nytte være sentrale vurderingskriterier, i tillegg til vitenskapelig kvalitet. Programmet retter seg spesielt mot tverrfaglige prosjekter som kombinerer ulike disipliner som står langt fra hverandre og sjelden samarbeider, eller prosjekter som tar for seg et forskningsspørsmål som krever en bestemt kombinasjon av kompetanse fra forskjellige fagområder. Prosjekt som inngår i programmet må inkludere minst to av tre fagområder slik de er definert av Det europeiske forskningsråd: Life science; Physical Sciences & Engineering; og Social Sciences and Humanities. Prosjektene skal være tverrfaglige, og ikke bare benytte en metode fra et annet fagområde – det må gi merverdi til begge fagområder.

Bakgrunn

Nordisk program for tverrfaglig forskning er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Danmarks Frie Forskningsfond, Vetenskapsrådet, Norges forskningsråd og NordForsk. 

Tverrfaglighet er nødvendig for å skape nye og banebrytende forskningsresultater. Det er et økende behov for vitenskapelig forskning som krysser de tradisjonelle grensene mellom forskningsområder og disipliner, og som skaper grunnlag for nye tilnærminger og innsikt. Integrasjon av metoder, data, perspektiver, konsepter og/eller teorier fra ulike fagområder er avgjørende i arbeidet med å skape ny og verdifull kunnskap.

Tverrfaglig forskning er et område der nordisk samarbeid vil skape merverdi. Norden deler mange kulturelle, geografiske, politiske og sosiale egenskaper, og står derfor overfor mange av de samme utfordringene. Tverrfaglig  forskning i Norden vil utvide omfanget av tilgjengelige forskere fra ulike fagområder, og med ulike spesialiseringer.

Tidslinje

Programmets første utlysning ble publisert i juni 2019 og hadde søknadsfrist i november samme år. 

Programkomité

Programkomitéen består av representanter for de finansierende organisasjonene:

  • David Dreyer Lassen, professor, formand i bestyrelsen til Danmarks Frie Forskningsfond (leder)
  • Stefan Svallfors, huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap,  Vetenskapsrådet (Sverige)

  •  Marianne Grønsleth, spesialrådgiver, Norges forskningsråd 

  •  Jan Philip Solovej, professor, næstformand i bestyrelsen til Danmarks Frie Forskningsfond

  •  Tiina Jokela, Senior Science Counsel, Finlands Akademi 

Finansiering 

Programmets totale budsjett er på 120 millioner norske kroner. 

Foto: Johannes Jansson/norden.org 

Kontaktperson
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Lise-Lotte Wallenius - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lise-Lotte Wallenius
Seniorrådgiver
Work +47 915 81 993
Anna Herou - Seniorrådgiver
Kontaktperson Anna Herou
Seniorrådgiver
Work +47 480 63 139