Nyheter fra Nordisk program om bioøkonomi

tilbake til programmet

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse for NordAqua-leder

16.05.2018

Professor Eva-Mari Aro er valgt som Foreign Associate i National Academy of Sciences og tildelt 2018-prisen i Finnish Academy of Science and Letters.

Read More…

«Scenarioer som tidligere har vært utenkelige blir mer og mer sannsynlige»

10.11.2017

Hva vil de sosiale konsekvensene av en biobasert økonomi være? Og hvordan vil et biobasert samfunn se ut? Dette var to hovedspørsmål på bioøkonomidagen som ble arrangert av NordForsk og Nordregio på den nordiske paviljongen ved FNs klimapolitiske toppmøte COP23.

Read More…

Tre nye Nordic Centres of Excellence innen bioøkonomi

13.12.2016

NordForsk har besluttet å tildele i alt 90 millioner NOK til tre nye Nordic Centres of Excellence (NCoE) innenfor Nordisk program om bioøkonomi.

Read More…

Andre fase i utlysning innenfor Nordisk program om bioøkonomi

09.06.2016

NordForsk inviterer ti utvalgte søkere fra første fase videre til siste del av utlysningen "Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region" innenfor Nordisk program om bioøkonomi. Programmet planlegger å finansiere tre Nordic Centres of Excellence innenfor et budsjett på 90 millioner NOK. Søknadsfrist er 7. september 2016.

Read More…

30 søknader til første fase av utlysning om bioøkonomi

18.03.2016

16. mars utløp søknadsfristen for den første fasen av utlysningen innenfor Nordisk program om bioøkonomi - "Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region". Utlysningen mottok 30 søknader.

Read More…

Ny utlysning innenfor Nordisk program om bioøkonomi

04.11.2015

NordForsk annonserer en ny utlysning i to faser for Nordic Centres of Excellence innenfor Nordisk program om bioøkonomi. Programmet planlegger å finansiere tre Nordic Centres of Excellence innenfor et budsjett på 90 millioner NOK. Søknadsfrist for første fase er 16. mars 2016.

Read More…