Nyheter fra Nordisk program for helse og velferd

tilbake til programmet

Nordic Trial Alliance åbner for ansøgninger til nordisk COVID-19-forskning

02.04.2020

På grund af den igangværende COVID-19-pandemi i Norden og resten af verden er der et stort behov for ny viden relateret til virusinfektionen for blandt andet at udvikle vacciner og behandlinger. Derfor inviterer Nordic Trial Alliance (NTA) ansøgere til at komme med forslag til aktiviteter, der sigter mod at fremme nordisk samarbejde relateret til COVID-19-forskning. Frist for indsendelse af ansøgning er d. 15. april 2020.

Read More…

Norden kan blive førende i brugen af sundhedsdata

19.12.2019

Ved at øge tilgængeligheden til sundhedsdata har Norden potentialet til at blive verdensførende inden for forskning, sundhedspleje og innovation. En netop udkommet rapport fra NordForsk skitserer en handlingsplan for implementering af en nordisk digital infrastruktur for sundhedsdata – Nordic Commons. Rapporten er resultatet af en to-årig indsats med det formål at øge det nordiske samarbejde om sundhedsdata.

Read More…

Nordiske lande sætter fokus på persontilpasset medicin

12.09.2019

Persontilpasset medicin, der tilbyder den enkelte patient en mere præcis og målrettet diagnostik og behandling, er et af de områder, hvor de nordiske lande kan komme til at spille en afgørende rolle gennem et forskningssamarbejde. Nu præsenterer Den nordiske samarbejdskomite for medicinsk forskning (NOS-M) konklusioner, muligheder og anbefalinger i en nyligt offentliggjort rapport.

Read More…

Trusler i luften

06.06.2019

Verdens helseorganisasjon kaller luftforurensning den største miljømessige helsetrusselen i verden. Hvert år dør rundt 10 000 mennesker i Norden for tidlig på grunn av forurenset luft, men likevel er det stor usikkerhet rundt hvilke forurensende stoffer som er mest helseskadelige. Det skal professor Jørgen Brandt og NordForsk-prosjektet NordicWelfAir finne ut av.

Read More…

Livet etter barnekreft

08.05.2019

Aldri før har så mange barn og unge i Norden overlevd kreft, men livet etter en kreftsykdom kan være utfordrende. Ulike senskader kan føre til at barnekreftoverlevere sliter med konsentrasjonsvansker, trøtthet, eller depresjon, i tillegg til at kreften og behandlingen øker risikoen for en lang rekke sykdommer. Samtidig mangler man kunnskap om hvordan barnekreftoverlevelse påvirker utdanning, arbeidsliv og familieliv. Ved hjelp av nordiske registre skal NordForsk-prosjektet SALiCCS gjøre noe med det.

Read More…

Stor interesse for nordiske registre på AAAS

04.03.2019

Under årets AAAS-konferanse i Washington D.C. deltok NordForsk med sesjonen Nordic Registers and Biobanks: A Goldmine for Precision Medicine Research. Sesjonen satte søkelyset på hvordan de nordiske registrene benyttes innen forskning, og hvordan nordiske forskningsråd og beslutningstakere jobber sammen for å fremme registerforskning over landegrensene. Innleggene ble holdt av Camilla Stoltenberg, direktør ved det norske Folkehelseinstituttet, professor Paul W. Franks fra Lund universitet, og NordForsks Maria Nilsson.

Read More…

NordForsk på AAAS 2019

06.02.2019

I flere hundre år har de nordiske landene samlet inn opplysninger om hver enkelt borger. Det finnes registre i Norden som går helt tilbake til 1700-tallet med informasjon om blant annet fødested, giftemål, og død. I våre dager er det enda flere registre, og kobler man registerdataene sammen, gir det uendelig med informasjon om en persons livsløp. Denne informasjonen er god som gull og uvurderlig for nordiske forskere som kilde til unik kunnskap. Den 17. februar, under årets American Association for the Advancement of Science-konferanse i Washington D. C, forteller Maria Nilsson om NordForsks satsing på å fremme nordisk forskningssamarbeid basert på registerdata.

Read More…

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

18.12.2018

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en historisk investering i barnekreftforskning i Norden, og tildeler totalt 30 millioner NOK til tre nordiske prosjekter innenfor persontilpasset kreftbehandling for barn. Prosjektene vil gjennom nordisk samarbeid om kliniske studier bidra til at barn som rammes av kreft kan få tilgang til de mest moderne behandlingene. – Jeg er veldig spent på å følge med på disse prosjektene, både fordi de er gode i seg selv, men også fordi de kan bidra til å bane vei for mer samarbeid om klinisk forskning i Norden, sier Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Read More…

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

18.12.2018

Persontilpasset medisin er mer aktuelt enn noensinne. Ved hjelp av ny kunnskap blir det mulig å tilby den enkelte pasient mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Norges forskningsråd, Innovationsfonden Danmark, Vinnova, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Rannís, og NordForsk har derfor gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner.

Read More…

NordForsk på Nordisk råds sesjon

02.11.2018

I forbindelse med Nordisk råds sesjon arrangerte NordForsk lunsjseminaret «Muligheter og utfordringer for nordisk helsedataforskning» for nordiske parlamentarikere. Målsettingen for seminaret var å vise det store potensialet for nordisk nytte innen helsedatasamarbeid, i tillegg til å sette søkelys på eksisterende hindringer og flaskehalser som hemmer nordisk forskning basert på registerdata. Årets sesjon fant sted på Stortinget i Oslo.

Read More…

38 millioner til persontilpasset barnekreftbehandling

16.05.2018

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment har et budsjett på 38 millioner norske kroner og søknadsfrist er 3. oktober 2018.

Read More…

Historisk nordisk satsing på persontilpasset medisin

23.03.2018

Persontilpasset medisin er et tverrfaglig forskningsfelt som vil stå høyt på den nordiske forsknings-og innovasjonsagendaen i årene som kommer. Innovationsfonden Danmark, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, The Icelandic Centre for Research - RANNÍS, Norges forskningsråd, VINNOVA, og NordForsk har derfor gått sammen om en utlysning som tar sikte på å finansiere nordiske prosjekter som bidrar til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet. Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare har et budsjett på 15 millioner euro, og søknadsfristen er 4. september 2018.

Read More…

Løfter persontilpasset barnekreftbehandling

24.11.2017

NordForsk og Kreftforeningen går sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Utlysningens budsjett er på minst 19 millioner norske kroner og blir gjort tilgjengelig i løpet av april 2018.

Read More…

NordForsk finansierer tre kurs innen registerbasert forskning

03.11.2017

NordForsk finansierer tre kurs med opptil seks millioner norske kroner. Nordic Graduate Education Courses er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd.

Read More…

Dårlig integrering truer velferdsmodellen

29.03.2017

Professor Allan Krasnik frykter et Norden med enorme økonomiske og sosiale problemer hvis integrasjonen av flyktninger og migranter mislykkes. – Den nordiske velferdsmodellen handler om likhet og solidaritet og det er en overhengende risiko for et samfunn preget av ulikhet og konflikt hvis man gir flyktningene dårlige tilbud, hevder professor Krasnik.

Read More…

Ny utlysning: Nordic Graduate Education Courses within register-based research

22.03.2017

Nordic Graduate Education Courses within register-based research er den femte utlysningen i NordForsks program for helse og velferd. Utlysningens totale budsjett er seks millioner norske kroner, og søknadsfrist er 21.06.2017.

Read More…

Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers

17.03.2017

NordForsk lanserte nylig en rapport som setter søkelyset på registre og biobanker som forskningsinfrastruktur for forskning innen helse og velferd. Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om forskning som tar i bruk nordiske registre, biobanker og kliniske studier på tvers av grensene i Norden.

Read More…

67 millioner til syv prosjekter innen registerbasert forskning

13.03.2017

NordForsks styre har besluttet å finansiere syv prosjekter innen registerbasert forskning. De 48 søknadene som kom inn ble vurdert av internasjonale eksperter og de utvalgte prosjektene mottar totalt 67 millioner norske kroner. Dette var den fjerde utlysningen innenfor NordForsks Nordisk program for helse og velferd.

Read More…

Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

08.03.2017

Den nyeste rapporten fra NordForsk gir en oversikt over eksisterende lovgivning for innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata innen medisinsk forskning i de nordiske landene.

Read More…

Nyt opslag: 67 mio. NOK til registerbaseret forskning

29.06.2016

I sit fjerde opslag udbyder NordForsks nordiske program for sundhed og velfærd midler til ansøgninger, som gør brug af nordiske registerdata for at svare på forskningsspørgsmål, der adresserer store samfundsudfordringer inden for sundheds- og velfærdsområdet. Der er i alt 67 millioner NOK i puljen, og ansøgningens deadline er 5. oktober 2016 kl. 13:00 CET.

Read More…

«Samarbeid er avgjørende for å lykkes»

11.02.2016

«Det er et uforløst potensial for et tettere nordisk samarbeid innen helsesektoren, og i mine øyne er et av områdene med størst potensial, klinisk forskning». Slik innledet Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie, stakeholdermøtet til Nordic Trial Alliance 2016.

Read More…

NordForsk satser millioner på nordisk statistikksamarbeid

03.02.2016

NordForsk satser 14 millioner norske kroner på et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske statistikkbyråene. Statistikkbyråene sikter på å få etablert en nordisk modell som gir bedre forskningstilgang til metadata, og dermed styrker og tilrettelegger for nordisk registerbasert forskning

Read More…

NordForsk finansierar samverkan mellan kvalitetsregister för tonsilloperation i Norden

18.12.2015

NordForsk finansierar projektet ’Samverkan mellan kvalitetsregister för tonsilloperation i Norden’ med 250 000 NOK. Syftet med projektet er spridning av goda rutiner för att förbättra vården kring tonsilloperation i de nordiska länderna och bygga upp en nordisk forskningsinfrastruktur.

Read More…

Sparket i gang helse og velferdsprogrammet

26.10.2015

NordForsks nordiske program for helse og velferd har i løpet av det siste året finansiert 11 prosjekter med nesten 200 millioner norske kroner. Da programmets kick-off gikk av stabelen i Oslo 22. oktober var de for første gang samlet, både for å presentere seg selv og å styrke samarbeidsmulighetene.

Read More…

Nordiske ministre gjør felles front mot antibiotikaresistens

11.09.2015

De nordiske helse- og matministrene har gått sammen om å bekjempe antibiotikaresistens. Blant annet oppretter de nordiske landene nå en strategigruppe som skal styrke det nordiske samarbeidet om antibiotikaresistens på tvers av lande- og faggrenser.

Read More…

NordForsk-projekt skal finde sammenhængen mellem luftforurening og sundhed og velfærd i Norden

24.08.2015

Er nogle befolkningsgrupper i de nordiske lande mere udsatte for at blive syge og måske dø for tidligt af luftforurening og i så fald: hvilken indflydelse har det for fordelingen af velfærden i Norden? NordForsk finansieret projekt skal finde svar.

Read More…

NordForsk finansierer fire nordiske registerpiloter

17.06.2015

NordForsks styre har tildelt totalt 40 millioner kroner til fire prosjekter i utlysningen for å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre. Den tredje utlysningen i det nordiske programmet for helse og velferd mottok 24 søknader.

Read More…

NordForsk finansierer to prosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

28.04.2015

NordForsks styre har tildelt 11 millioner NOK til to prosjekter innen utlysningen for nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd. Det var totalt innsendt 34 søknader til utlysningen.

Read More…

NordForsk satser 140 millioner på forskning om ujevn fordeling av helse og velferd

06.03.2015

NordForsks styre har besluttet å finansiere fem prosjekter fra utlysningen om ujevn fordeling av helse og velferd med totalt 140 millioner NOK. Det var hele 86 søknader som kom inn til den første utlysningen i det nordiske programmet for helse og velferd og et stort antall av søknadene holdt et særdeles høyt nivå.

Read More…

24 søknader til utlysning om fellesnordiske registre

19.02.2015

18. februar utløp søknadsfristen til den tredje utlysningen i Nordisk program for helse og velferd. Utlysningen om fellesnordiske registre mottok 24 søknader.

Read More…

NTAs stakeholdermøte holdt i Helsinki

16.02.2015

The Nordic Trial Alliance (NTA) arrangerte nylig sitt årlige stakeholdermøte på Paasitorni Hotel and Conference Center i Helsinki. NTA jobber med å øke antall kliniske multisenterstudier i Norden og møtet tok for seg de etiske og juridiske utfordringene med et tettere nordisk samarbeid.

Read More…

Nordisk helsekonferanse på toppen av Oslo

09.02.2015

Tre av Bo Könbergs forslag i helseutredningen «Fremtidens nordiske helsesamarbeid» var bakteppet for den NordForsk-arrangerte helsekonferansen som samlet nordiske politikere, fageksperter og embetsmenn til debatt.

Read More…

Ökat hälsosamarbete

06.01.2015

Bo Könberg har presenterat 14 förslag på hur ett ökat samarbete över landsgränserna i Norden kan ge bättre folkhälsa och vidareutveckla sjukvården. Ett av förslagen är ett nordiskt virtuellt center för registerbaserad forskning och NordForsk lanseras som en möjlig administratör av detta center.

Read More…

Høie ambisjoner

10.12.2014

Under et intervju med NordForsk tidligere i høst delte Norges helse- og omsorgsminister, Bent Høie, sine tanker om et sterkere nordisk forskningssamarbeid innen helsesektoren. Høie trakk spesielt frem klinisk og registerbasert forskning som områder med stort potensial.

Read More…

Nytt nordisk strategidokument fra NOS-M

14.11.2014

Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS-M) lanserte i forrige uke strategidokumentet, «Nordic Potential in Medical Research – Cooperation for Success».

Read More…

Søk støtte til nordisk-baltiske forskningsprosjekter innen brukerdrevet innovasjon i helse og velferd

30.10.2014

Det er et stort potensial i å effektivisere helsesektoren og nå er det mulig å søke støtte til forskningsprosjekter som skal utvikle innovative produkter, tjenester og konsepter for praktisk implementering i helse- og velferdssystemer.

Read More…

86 søknader til utlysning om ujevn fordeling av helse og velferd

22.10.2014

16. oktober utløp søknadsfristen til den første utlysningen innen NordForsks nye helse- og velferdsprogram og sluttresultatet ble hele 86 søknader.

Read More…

Jakten på holdbar nordisk velferd fortsetter

23.09.2014

Som en del av programmet Holdbar nordisk velferd arrangerte Nordisk ministerråd en todagers konferanse i København 16 – 17. september 2014. NordForsk var aktivt tilstede med innlegg fra direktør Gunnel Gustafsson, Maria Nilsson, Leif Eriksson og Pierre Lafolie fra Nordic Trial Alliance.

Read More…