Nordisk program for helse og velferd

Nordisk program for helse og velferd

Det nordiske programmet for helse og velferd har som målsetting å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer gjennom fremragende forskning.

Målsetting

Det generelle målet for det nordiske programmet for helse og velferd er å bedre helsen i de nordiske landene ved å finne løsninger på samfunns- og folkehelseutfordringer ved hjelp av fremragende forskning. Programmet definerer helse og velferd i et bredt perspektiv. Velferd i denne sammenhengen omfatter ikke bare velferds- og arbeidsløshetsstønader, men også utdanning og arbeidsmarked.

Programmet skal generere kunnskap om demografiske, sosiale, miljømessige og biologiske faktorers effekt på menneskers helse og utfordringene dette innebærer for velferd, og omsette denne nye kunnskapen i praktiske løsninger i helse- og velferdsystemer. Disse tiltakene vil føre til bedre spesifiserte sykdomsklassifiseringer, mer effektive behandlinger for pasienter, bedre sykdomsforebygging og mer effektive velferdssystemer.

Det nordiske programmet for helse og velferd har til hensikt å styrke folkehelse og velferd i de nordiske landene ved å:

 • gjøre bruk av nordisk samarbeid om forskning og forskningsinfrastruktur for å gripe an viktige samfunnsproblemer relatert til helse og velferd;
 • utvikle ny kunnskap om de underliggende årsakene til ujevn fordeling av helse og velferd ved hjelp av en tverrfaglig forskningstilnærming;
 • styrke nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer, herunder bruk av befolkningsbaserte registre og biobanker og tiltak for å oppnå harmonisering på nordisk nivå;
 • utforske bruk av ulike innovasjonskonsepter som for eksempel brukerdrevet og åpen innovasjon for å støtte forskningsdrevet innovasjon innenfor helse og velferd;
 • øke den vitenskapelige verdien i form av kritisk masse og sammensetning, bedre ressursutnyttelse og ved at forskere får mulighet til å anvende større datasett;
 • mobilisere og kvalifisere nordiske forskningsmiljøer til å delta i aktiviteter under EUs rammeprogram Horizon 2020 og felles programsatsinger.

Bakgrunn for programmet

Det nordiske programmet for helse og velferd er et samarbeid mellom Finlands Akademi, Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (Danmark), Islands forskningssenter Rannís, Norges forskningsråd, Vetenskapsrådet (Sverige), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och velfärd (FORTE) (Sverige) og NordForsk. Programmet ble opprettet på anbefaling fra arbeidsgruppen NORIA-net on Health and Welfare som i 2012 rådet NordForsk til å satse på et stort nordisk helseprogram. 

Det nordiske programmet for helse og velferd skal imøtekomme behovet for økt nordisk forskningssamarbeid innenfor helse og velferd slik det defineres av flere nordiske arbeidsgrupper eller organisasjoner: NORIA-net on Health and WelfareNORIA-net on Sport SciencesNORIA-net on Registries, og Joint Committee of the Medical Research Councils (NOS-M).

Programkomité

Består av representanter fra de finansierende organisasjonene: 

 • Erland Hjelmquist, Professor, University of Gothenburg, Sverige, leder
 • Jørgen Frøkiær, Professor, The Danish Council for Independent Research, medlem
 • Sara Illman, Programme Manager, Academy of Finland, medlem
 • Ása Guðrún Kristjánsdóttir, Senior Adviser, Rannís, Island, medlem
 • Berit Nygaard, Special Adviser, The Research Council of Norway, medlem
 • Peter Allebeck, Secretary General, Forte- Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, medlem 
 • Jan-Ingvar Jönsson, Professor, Secretary General of Medicine and Health at the Swedish Research Council, medlem

Utlysninger

Programmet omfatter en rekke aktiviteter som alle har til hensikt å bedre helse og velferd i de nordiske landene. I perioden 2014 til 2018 kom det ut totalt sju utlysninger innen programmet: 1) Nordic research projects on the distribution of health and welfare,  2) User research-driven innovation, 3) Construction of joint Nordic registries and databases for research purposes, 4) Register-based research projects, 5) Nordic Graduate Education Courses within register-based research, 6) Innovations in Personalised Medicine: NordicPerMed, og 7) Nordic Clinical Trials on Paediatric Cancer Treatment.

Foto:Christiaan Dirksen/norden.org

Prosjekter

Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic countries
Psychosocial work environment and healthy ageing
Working hours, health, well-being and participation in working life
Social inequalities in Ageing (SIA); health, care and institutional reforms in the Nordic welfare model
Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies
ActivABLES: Tangible Interaction to Support Effective and Usable Stroke Rehabilitation at Home
Contingent Life Courses (C-LIFE)
A Nordic Rheumatology Register Pilot to facilitate collaborative studies based on linkages of clinical data with national health
Nordic Microdata Access Network (NordMAN)
Symptom monitoring after hospitalisation in patients with advanced heart failure - a Nordic-Baltic study
Nordic Occupational Register – a tool for estimation of the potential of workplace and population level interventions
The socioeconomic consequences in Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (SALiCCS)
Kontaktperson
Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Marianne Aastebøl Minge - Leder for operativ virksomhet
Kontaktperson Marianne Aastebøl Minge
Leder for operativ virksomhet
Work +47 936 02 527
Fakta om programmet

NordForsk har flere pågående forskningssatsinger der helse og velferd er et tema:

The Nordic Information for Action eScience Center
.
Senteret er en del av Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (NeGI).

ProMeal – prospects for promoting health and performance by school meals in Nordic countries


NORIA-net on Registries


Nordic Trial Alliance


Nordic Biobank Network


ELIXIR Nordic
er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale nettverk av bioinformatikk i de nordiske land.